Læs boganmelderserne

Klik her hvis du vil købe bogen

“Tonen i bogen gør, at du helt automatisk får lyst til at stramme lidt op på det hele.”

Katrine Rohdes bog ”Det handler altid om penge” er en blanding af et opråb og en lærebog. På den ene side beskæftiger bogen sig med de samfunds- og forretningstendenser, som ifølge Katrine Rohde har skabt en brændende platform for de danske virksomheder, og som mange virksomheder har alt for lidt fokus på. Og på den anden side kommer bogen med gode råd og fakta i forhold til, hvad virksomhederne kan og bør gøre for at komme problemerne og fremtiden i møde.

Bogen kan med fordel læses af alle virksomhedsledere- og ejere i både små og store virksomheder, da den meget præcist, og med baggrund i erfaret praksis, gør opmærksom på, hvor virksomhederne i dag kan have blinde vinkler i forhold til at klare sig på fremtidens markeder, som udvikler sig så hurtigt, at det kan være svært at følge med og bevare overblikket.

Selvom bogen beskæftiger sig med fremtiden og herunder bl.a. den teknologiske udvikling samt et øget fokus på bæredygtighed, så repræsenterer den et ledelsessyn, som på mange måder rækker tilbage mod de ”gamle” ledelsesdyder hvor flid og knofedt kombineret med loyalitet og grundigt rugbrødsarbejde belønnes, ligesom der slås hårdt ned på slendrian og mig-mig-mig kultur. Man skal yde før man kan nyde, der skal være orden i sagerne, du skal ikke tro – du skal vide, og det du ved skal være baseret på konkret indsamlet data.

Dette ledelsessyn kan måske forekomme mange moderne ledere lidt firkantet og oldnordisk, men det er netop bogens pointe, at den føle- mærke- curlingkultur, som lige nu hersker på mange arbejdspladser, ikke kan føre os trygt igennem de udfordringer, som vi som virksomheder står overfor.

Læs bogen og tænk over hvor du er enig og uenig. Brug den til at reflektere over din egen ledelsespraksis og din virksomheds strategi. Du får mange gode og professionelle råd omkring salg, kunder, markedsføring, kommunikation og strategi, som du kan bruge med det samme i din virksomhed, og så gør tonen i bogen, at du helt automatisk får lyst til at stramme lidt op på det hele, og det er jo en god begyndelse.

Thit Aaris-Høeg
Adm. direktør
Fonden for Socialt Ansvar


“Men handler bogen så kun om penge?
Hertil er svaret vel både ja og nej – heldigvis!”

Det handler altid om penge er titlen på bogen fra debuterende forfatterinde Katrine Rohde – Det må da være en titel, der kan få selv de mest hardcore medlemmer af Liberal Alliancen op af stolen! Og det er der vel for den sags skyld heller ikke noget galt i, for det er vel i overensstemmelse med den virkelighed vi lever i. Jeg genkender i hvert fald selv, en ekstrem fokus på top- og bundlinje fra min egen karriere i dagligvarehandlen. Der er fart over feltet, og der skal leveres resultater konstant.

Men handler bogen så kun om penge? Hertil er svaret vel både ja og nej – heldigvis! For en ensidig afhandling om bundlinje ville nok hurtigt blive triviel, men omvendt kan vi heller ikke løbe fra, at det altid handler om penge.

På dygtig vis leder Katrine os læsere rigtig godt igennem de mange ”mellemregninger”, der er med til at sikre, at der reelt kommer penge på bundlinjerne i virksomhederne. Dette med en god blanding af bekymring, teori, praktiske eksempler fra egen virkelig og kig ind i fremtiden. Som jeg kender Katrine og hendes virksomhed (LSV Group), er dette helt i tråd med lige netop det, der for LSV Group og derved Katrine, er den væsentligste nøgle til succes – nemlig at forstå og optimere alle de mellemregninger der er i virksomhederne, og derved give sig selv det bedste udgangspunkt for succes.

For mig som læser, og som leder i en stor dagligvarekoncern, må jeg også anerkende, at mellemregningerne indimellem skrider, og den evige fokus på omsætning og EBIT, kan og tager fokus fra optimering af alle de (lad os kalde dem X’er), der reelt sikrer den optimale bundlinje. For er alle X’erne (medarbejdere, processor, IT, robotics mv.) egentlig ikke hele fundamentet for succes? Det tror jeg uden tvivl det er.

Har du en travl og hektisk arbejdsplads hvor brandslukning er en del af hverdagen, vil jeg klart anbefale at tage et break og læse Katrines bog. Og mon ikke de fleste i større eller mindre omfang kan kende til det – det tror jeg.

Sidst men ikke mindst tak til Katrine for at give mig muligheden for at anmelde bogen. Det har været en fornøjelse!

Mikkel Karlsson
Driftsdirektør
Coop


“Læs bogen før dine kunder, og ret ind.”

Vi ved det jo godt. Vi ved også, at hvis vi hver dag gør os umage og lytter til vores kunder, så giver det glade og tilfredse kunder samt en god bundlinje. Hvorfor er det så, at vi alligevel ikke formår at gøre det vi allerede ved?>

Tak til Katrine Rohde for en god og inspirerende bog, og for at give os et pænt spark bag i, så vi ikke går og bliver for selvfede, i det vi tror er god kundeservice for vores kunder. 

Læs bogen før dine kunder, og ret ind. 

Brug bogen som en tjekliste i forhold til at skabe værdi for dine kunder. Det er sundt ind imellem, at stoppe op og se indad, bruge data på en intelligent måde og rette ind, så man som virksomhed hele tiden er på forkant i forhold til sine kunder. 

Charlotte Brems Skøde
Afdelingschef for process
AP Pension


“Munter og tør humor med konstatering af fakta der rammer spot on.”

Inspirerende bog om at arbejde med procesoptimering i virksomheder, hvor kunden REELT er sat for bordenden, og silotænkning samt ”indefra ud” er sygdomstegn.

Bogen er krydret med et bredt potpourri af eksempler, som kan anvendes i praksis, og er hentet fra en hverdag, vi alle kan relatere os til.

Og så er der et særligt tak til Katrines muntre og på samme måde tørre humor samt konstatering af fakta, der rammer spot on, så man ikke kan undgå at blive motiveret til at få gjort noget ved processernes tilstand.

Tine Kirk
Forretningsudviklings- og IT-direktør
 GF Forsikring


”Det handler om at se indad – hvilket er modigt og nødvendigt”

Keep it simple, jeg undlader stupid. Sådan oplever jeg Katrine Rohdes bog ”Det handler altid om penge”.

Der bliver foldet ind og sat skarpt projektørlys på sandhedens øjeblik, som også er overskriften til et af kapitlerne i bogen, der beskriver forbrugernes tilgang og adfærd til virksomhedernes måde at eksekvere kundeservice, kommunikation, branding og CSR. Det i forhold til større krav til virksomhedernes samfundsansvar.

Bogens sprog, som jeg er stor tilhænger af, er direkte og ærligt lige ind til kernen uden at forvirre læserne med alt mulig forførende, der alligevel ikke giver mening. Bogens indhold belyser klart en række debatter om det danske samfund, her især vores erhvervslivs evner til at innovere, vækste, levere til den danske velfærdsmodel, konkurrere med en stadig større offentlig sektor (hvis adfærd mere har karakter af en forretning, en dårlig en af slagsen), og balancen mellem det nationale og globale. Det er som om vores politiske elite ikke arbejder efter ”keep it simple” men efter ”more is a mess”.

Bogens vigtigste temaer er efter min holdning om adfærd og refleksion. I kapitlet ”Robotterne er her” beskriver og analyserer K.R. både fordelene og udfordringer ved AL (artificial intelligence). Robotter er her og har allerede stor effekt på vores liv. K.R. reflekterer over hvad det egentlig betyder, og det fik også mig til at reflektere på en anderledes måde, end jeg hidtil har gjort.

Et andet vigtigt kapitel omhandler Curlingkulturen, ikke kun i virksomhederne, men i samfundet som helhed, der har resulteret i en negativ effekt på vores ungdom. Den ungdom, der skal tage Danmark videre. Der er i overdosis blevet fokuseret på individet uden balance for individets evne til at socialisere, arbejde i teams eller blive trænet i styrken af fælleskaber. Det skaber en generation af unge, der får svært ved voksentilværelsen.

Her kommer K.R. med et konkret og presserende eksempel på den mærkelig danske samfundstendens, at dyrke individets svaghed i stedet for at fokusere på og udvikle styrker. I Danmark har vi et kulturelt paradoks. På den ene side fokuserer og dyrker vi individets svagheder, og på den anden side synes vi selv at være så selvfede, at vi ikke behøver at reflektere over og anerkende andres styrke og skabe stærke samarbejder. Det er noget af det bogens forfatter reflekterer over.

Der er også et kapitel hvor K.R. reflekterer og kommunikerer åbent med sin partner Kion Schmeltzer. Kapitlet handler om at se indad – hvilket er modigt og nødvendigt. Kapitlet fungerer også som et slags ”break up” i selve læseprocessen, der gør bogen nem at læse. Her mener jeg nem i forholdt til det modsatte af indviklet og kedeligt. Bogen er i det hele taget fulgt op af konkrete eksempler, og en af LSV’s analysemodeller TPC, som jeg selv er blevet introduceret for af K.R. TPC er en analysemodel der er en effektiv metode til at forstå hvor udfordringer og modstand kan komme fra.

Jeg vil i særdeleshed anbefale vores politikere at læse bogen, som næsten afslutter med et citat fra Jack Welch. ”Don’t make the business more difficult than it actually is”

Kate Maria Vinther
Founder & CEO
DLF & UCANDOIT


“Et holdningsmæssigt mesterværk”

Jeg har mødt Katrine i forskellige sammenhænge, på kurser, til konferencer og i Katrines egenskab af konsulent. Katrine er på sig egen stille facon altid inspirerede, vis og i den grad lærerig at lytte til og tale med.

Med sin første bog ”Det handler altid om penge” har Katrine Rohde begået et holdningsmæssigt mesterværk. Der godt nok ikke så meget nyt under solen, Katrines bog er ikke gør det selv bog i god ledelse, ej heller en statistisk underbygget teori til succes – men til gengæld et entusiastisk indspark og et opråb, der kan kickstarte den nødvendige og givtige debat. Debatten omkring hvordan vi fastholder fokus på vores forretning i en altid foranderlig verden – ved at tilpasse sig nye konventioner, men aldrig glemme at holde fast i de dyder der er eviggyldige, for at undgå at havne i grøften med misforstået umyndiggørelse af individet – til skade for den enkelte, virksomheden og i sidste ende et pacificeret samfundet.

Katrines bog er en buket af stærke holdninger krydret med gode, vedrørende og velkendte eksempler sat virkelig i relief. Budskaberne leveres med en misundelsesværdig entusiasme, spydighed og passion der vidner om ægte engagement og vilje til at ”ville det bedre på sine læseres vegne”. Man sidder med et skævt smil på læben og et anerkendende nik på hovedet til nogle af de himmelråbende eksempler. Vi har alle sammen godt af og brug for et gevaldigt spark bagi – lad debatten rulle – tak Katrine for et godt indspark – godt brølet løvinde ????

Pernille Jensen
IASSC Certified Green Belt
Lead Quality Specialist
 ESSC

Klik her hvis du vil købe bogen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *