LSV Group

5S

5S er fundamentet i LEAN og er de fem trin, der fører til et rent og håndterbart arbejdsområde. Ved at benytte 5S sikres et arbejdsområde, der bliver holdt pænt og ryddeligt ved at benytte standardiserende arbejdsgange.

De 5S er:

Seiri – Sætte ting i orden (Sort)
Seiton – Tilstrækkelig arrangement (Straighten)
Seiso – Rent (Shine)
Seiketsu – renhed (Standardize)
Shitsuke – engagement (Sustain)

Med simple og effektive regler hjælper 5S tilgangen dig med at opsætte et tilpasset og funktionelt arbejdsmiljø. De første tre S’er er handlingsplaner i forbindelse med din arbejdsstation, mens de sidste to er bevarings- og udviklingshandlinger.

I det følgende tager vi et nærmere kig på de 5 forskellige S’er.

Sorting
Det første trin handler om at finde frem til de værktøjer, der er relevante for arbejdsstationen. I dette trin skal arbejdsstationen organiseres således, at der udelukkende findes værktøjer og materialer, der er nødvendige for den daglige arbejdsgang. Fordelen ved Sorting er, at det fjerne spild, skaber et mere sikkert arbejdsmiljø, giver mere plads og visualiserer processen.

Den letteste måde at sortere ved arbejdsstationen på er at markere genstande i tre forskellige kategorier; brugbare genstande, unyttige genstande og uvist.
Brugbare genstande beholdes og opbevares, unyttige genstande bliver afskaffet og uvisse genstande beholdes og sættes til monitorering. Hvis de uvisse genstande viser sig at blive benyttet, beholdes de, hvis ikke bliver de afskaffet.

Når alle genstandene er blevet klassificeret, bliver alle de brugbare genstande opdelt i hvor hyppigt de bliver anvendt dagligt, ugentligt eller månedligt. Det er udelukkende de genstande, der benyttes på daglig og ugentlig basis, der skal opbevares ved arbejdsstationen. Genstande der benyttes sjældnere skal ikke opbevares ved arbejdsstationen, men på en fjern location.

Straighten
I dette trin bliver genstande arrangeret, så de er lette at benytte og tilgængelige for alle. Når arbejdsstationen bliver ordnet, vil det være tydeligt, hvad der er brug for og hvad der ikke befinder sig på sin rette plads, hvilket vil skabe en lettere tilgang til genstande og dokumenter samt spare tid.

Shine
Shine handler om at holde alting rent og ryddeligt, hvilket skaber et mere sikkert arbejdsområde, hvor problemer hurtigere bliver identificeret.
Fordelen ved dette trin er, at en ren arbejdsstation indikerer et kvalitetsprodukt og -proces, en reduktion af støv og snavs, der kan være skyld i produktforurening og potentiel sundhedsrisiko, samtidig med at en ren arbejdsstation hjælper til med at lokalisere unormale forhold.

Standardize
Dette trin handler om en vedvarende tilgang til at overholde og gennemføre opgaver og procedurer, der opretholder de øvrige trin i 5S. Standardisering bliver opretholdt ved visuel kontrol.

Kategori: Værktøjer

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med værktøjer, tips og interessante artikler om LEAN Six Sigma, herunder om os, vores ydelser og vores kompetencer, der understøtter forretningsoptimering.