LSV Group

Design of Experiments (DOE)

Design of Experiments (DOE) er en videnskabelig metode til at planlægge og gennemføre et eksperiment, som vil belyse den sande cause-and-effect relation mellem X’er og Y’et.

Design of Experiments (DOE) er en videnskabelig metode til at planlægge og gennemføre et eksperiment, som vil belyse den sande cause-and-effect relation mellem X’er og Y’et.

DOE tillader at studere effekten af mange input variabler samtidig, der kan have indflydelse på et produkt eller en proces, ligesom der kigges på mulige interaktions muligheder.

Resultatet af mange undersøgelser er at beskrive resultaterne med en matematisk funktion Y=f(X).
Det interessante ved DOE i forhold til regression er, at DOE arbejder med interaktioner mellem de foreslåede X’er. Dette gør DOE til et fantastisk værktøj når Y’et, der kigges på er continues og der ønskes en forståelse af relationen mellem X’er både grafisk og som en regression med interaktioner. DOE er et must for produktionsvirksomheder, men mindsettet med at opsætte strukturerede eksperimenter er værdifuldt for alle personer, der arbejder med procesoptimering, om det er i produktionsindustrien eller serviceindustrien. En international certificeret Green Belt forstår konceptet DOE og kan med støtte fra en Black Belt gennemføre og analysere outputtet af en DOE.

Eftersom omkostningerne ved at gennemføre eksperimenter ofte er tidskrævende og bekostelige, er målet med DOE at finde et design, der vil producere det nødvendige til lavest mulige omkostninger.

Historie
Metoden til at designe eksperimenter blev fremlagt af Ronald A. Fisher i sine bøger: ”The Arrangement of Field Esperiments” (1926) og ”The Design of Experiments” (1935). En stor del af hans banebrydende arbejde handlede om landbrugsmæssige anvendelser af statistiske metoder. Som et dagligdags eksempel beskrev han, hvordan man kunne teste hypotesen om, at en bestemt dame udelukkende ved smag kunne afgøre om det var mælken eller teen, der først var blevet placeret i en kop. Disse metoder er bredt blevet indlemmet i den fysiske og sociale videnskab.

Nogle effektive designs til at estimere flere hovedårsager blev fundet uafhængigt af Raj Chandra Bose og K. Kishen i 1940 på The Indian Statistical Institute, men forblev forholdsvis ukendte indtil the Plackett-Burman designs blev publiceret i Biometrika i 1946. På nogenlunde samme tid introducerede C.R. Rao koncepterne for orthogonal arrays som eksperimental design. Dette koncept spillede en central rolle i udviklingen af Taguchi metoden af Genichi Taguchi. Hans metoder blev med succes indført i Japanske og Indiske industrier samtidig med, at de blev anerkendt i den amerikanske industri, dog med nogle forbehold.

I 1950 publiserede Gertrude Mary Cox og Willian Gemmell Cochran bogen ”Experimental Designs” som blev et referencearbejde for mange statistikkere i de efterfølgende år.

De mest brugte typer af DOE er


Kategori: Værktøjer

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med værktøjer, tips og interessante artikler om LEAN Six Sigma, herunder om os, vores ydelser og vores kompetencer, der understøtter forretningsoptimering.