LSV Group

CTQ drill down tree

Et CTQ drill tree (critical-to-quality tree) bliver brugt til at nedbryde brede kundekrav til krav, der er lettere at kvantificere.

 

CTQs afledt af kunders behov. Kundeglæde kan være et add on når CTQs bliver udledt. Af økonomiske hensyn bliver kundes krav og behov nødt til at være i fokus i begyndelsesfasen.

CTQs er et produkts eller en proces’ nøglemåleenheder, hvis standarder eller specifikationer (specification limits) skal overholdes for at tilfredsstille kunderne. De afstemmer forbedringer eller designpræstationer med kundekrav.

 

CTQs repræsenterer de produkt- eller servicekarakteristika, der er defineret af kunden (intern eller ekstern). CTQs kan indeholde kundernes øvre og nedre specifikations limits eller en hvilken som helst anden faktor, der er relateret til produktet eller servicen. En CTQ skal som regel oversættes fra en kvalitativ kundeerklæring til en handlingsorienteret kvantitativ forretningsspecifikation.

 

Sagt på en anden måde er CTQs, hvad kunden forventer af produktet – de udtrykte behov fra kundens side. Ofte vil kunden udtrykke sine krav i hverdagssprog og det er dermed CTQ eksperternes opgave at transformere disse krav til målbare betingelser ved at benytte værktøjer som f.eks. the CTQ drill down tree.

 

Vi har set flere forskellige modeller på et CTQ tree, men i LSV Group benytter vi værktøjet som illustreret nedenfor. Det er et rigtig godt værktøj at benytte, når projektledere skal gå fra VOC til CTQ til den store Y for at ende op med specifikationer og fejlbeskrivelser. Et rigtig godt Define værktøj.

 

 

Kategori: Værktøjer

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med værktøjer, tips og interessante artikler om LEAN Six Sigma, herunder om os, vores ydelser og vores kompetencer, der understøtter forretningsoptimering.