De syv spildtyper

LEAN handler hovedsageligt om evnen til at identificere og eliminere spild og non-value adding aktiviteter i alle virksomhedens processer, services og produkter.

Ved at klassificere alle procesaktiviteter i kategorierne, værdiskabende og ikke værdiskabende, er det muligt at forbedre den første og eliminere den sidste.

Når det skal afgøres hvilke processtrin, der skaber værdi og hvilke der ikke gør, kan det være nyttigt at bruge de syv spildtyper:

  • Overproduction
  • Correction (defects)
  • Inventory
  • Motion
  • Overprocessing
  • Conveyance
  • Waiting

Overproduction
Overproduction er som ordet siger at producere mere end kunden (intern eller ekstern) har brug for eller før der rent faktisk er behov for produktet. Overporduction af denne art kan føre til en anden spildtype nemlig Inventory. Overproduction er den værste form for spild, da den er medvirkende til alle de øvrige spildtyper.

En meget almindelig årsag til overproduction er produktion af meget store bathes, der kræver en lang produktionstid, hvor kunders behov kan nå at ændre sig. Når en virksomhed overproducerer bliver kapital bundet i lager, rå materialer, work in process og færdige produkter.

Ekspempler på overproduktion er: flere gemte data kopier, forberede ekstra rapporter, store partier.

Correction (defects)
Correction handler om at rette eller reparerer en fejl i produktmaterialet eller produktdele, hvilket leder til unødige omkostninger. Fejl er klassificeret ved at produktet eller servicen afviger fra kundekrav eller specifikationer.

Fejl kan nogen gange fordoble omkostninger på et produkt grundet rework, ekstra lønomkostninger mm.

En af årsagerne til at en virksomheder oplever correction kan skyldes at der ikke er en standardiseret arbejdsproces. En manglende standardiseret arbejdsproces kan opstå, hvis ikke nyt persnale bliver oplært i processen.

Eksempler på correction er: ukorrekt data indtastning, produktion af dårlige produkter, defekte produkter, der er kommet ud til kunden.

Inventory
Inventory (lager) er belastningen af materialer der bliver købt eller investeret i og som ikke bliver solgt eller brugt med det samme. Jo større lager jo større omkostninger.

En af de største grunde til lager er forårsaget af en anden spildtype, nemlig overproduction. Inventory, der bliver skabt på grund af overproduktion skyldes manglende tillid til kunder eller vores leverandører, der får os til at have en buffer i vores lager, hvis noget skulle gå galt. En anden årsag til inventory kan skyldes manglende balance i arbejdsflowet, hvilket fører til flaskehalse i processen, da varer/opgaver ophobes før eller efter et specifikt processtep.

Eksempler på Inventory er: overbestilling af råmateriale – for en sikkerheds skyld, et trin i processen er hurtigere end det næste.

Motion
Motion er unødvendig flytning af mennesker eller udstyr. Det første og mest indlysende problem ved motion er sænkningen af arbejdseffektiviteten. Årsager til Motion opstår når produkter står på paller på gulvet, dårligt arrangeret arbejdsstation eller mangel på plads.

Eksempler på Motion er: lede efter værktøjer eller udstyr, ekstra trin i processen, ekstra data indtastning.

Overprocessing
Overprocessing er opgaver, aktiviteter og materialer, der ikke tilføre værdi eller tilføje for mere værdi end kunden rent faktisk har brug for. Overprocessing koster penge idet operatører producerer dele til produktet, som kunde ikke er villig til at betale for. Overprocessing hænger sammen med ikke at have klare standarder og specifikationer.

Eksempler på overprocessing er: rapporter, der indeholder mere information end kunden ønsker eller har brug for, telefonsvarebeskeder, der er for lange.

Conveyance
Conveyance er den unødvendige om rokering af materialer og varer. Sammenhængende trin i en proces skal være placeret tæt på hinanden så om rokering bliver minimeret. Conveyance er grund for en anden af de syv spild typer, nemlig Waiting, eftersom næste trin i processen bliver nødt til at vente på produktet bliver leveret. Conveyance tilføjer ingen værdi til produktet og bliver derfor betragtet som spild.

Eksempler på conveyance er: ekstra trin i processen, om rokering af papir fra et sted til et andet, transport af produkter fra et område til et andet.

Waiting
Waiting er ikke effektiviseret tid, der skyldes manglende materialer, mennesker eller udstyr. Waiting opstår når en maskine bryder ned eller materiale ikke ankommer til tiden. Waiting fremkommer også under ubalancerede processer, hvor et trin i processen er langsommere end det næste trin. Manglende information kan også være årsag til spildtypen waiting, enten grundet uklare eller manglende informationer eller ved at vente på at få af vide hvilket produkt, der skal køre næste gang.

Eksempler på Waiting er: at møde op til et møde, der starter senere, vente på at en nedbrud bliver løst, vente på information fra en anden afdeling.

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin

Kontakt LSV Group

LSV Group er specialiseret i at få forretningsstrategier til at gå i opfyldelse ved at optimere processer, gennemføre, implementere og lede forandringer med basis i LEAN Six Sigma værktøjskassen.
Konsulent-&-Raadgivning
Spar tid og penge ved at vælge et online kursus i LEAN Six Sigma. Fås som Yellow Belt, Green Belt og Black Belt-kurser målrettet dem, der ønsker selv at kunne administrere tidspunkter og tidsforbrug i studiet.
Vi tilbyder en række uddannelser indenfor LEAN Six Sigma, herunder Black Belt, Green Belt og Yellow Belt. Alle vores uddannelser er IASSC-certificerede, og du kan være sikker på, at du vil få den højeste kvalitet.