Derfor accepterer vi curlingkultur på jobbet

Debatindlæg bragt på Finans.dk af Katrine Rohde, CEO i LSV Group

Fagbevægelsen har meldt sig fuldstændig ud af vækstdebatten. Resultatet er et overdrevet fokus på medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen, lavere produktivitet og mindre velstand.

Jeg har af flere omgange kaldt curlingledelse en stigende tendens i det danske arbejdsliv. Men spørgsmålet er, når vi nu kan se en indiskutabel lav produktivitet i Danmark, hvorfor vi stiltiende accepterer denne ledelsesstil og dermed kultur på arbejdspladserne?

Jeg har, efter at have arbejdet med adskillige store og mellemstore danske virksomheder, observeret, hvordan det er blevet en norm, at en leder skal tage hensyn til og navigere efter medarbejdernes privatliv og individuelle behov. Og jeg mener, at man kan pege på to ting, der har været med til at skubbe til accepten af, at medarbejderne i højere grad er kommet mere i fokus end virksomhedens behov.

Den ene ting er, at fagbevægelsen har været med til at sætte individet i centrum på en måde, så det er blevetusundt for vores erhvervsliv. Og ja, jeg anerkender fuldt ud, at der er store værdier forbundet med god medarbejderpleje. Men det er min benhårde påstand, at fagforeningerne ikke har særlig stor interesse for at slå curlingkulturen ihjel og skabe et arbejdsfællesskab, der OGSÅ er til gavn for arbejdsgiverne.

Fagbevægelsen har haft held med at skabe et system, som tjener penge på utilfredse medarbejdere. Man fristes til at tænke, at vundne fagforeningssager er en mulighed for at brande sig. Men hvis man kigger på nogle af de største fagforbund, fx 3F og FOA, så var antallet af vundne sager ved sidste opgørelse i 2014 skræmmende lavt.

Faktisk er det mindre end en promille af hhv. FOA’s og 3F’s medlemmer, der har haft en sag, der blev vundet.

Hos 3F blev der ifølge den seneste klagerådsberetning (2014) indgivet 65 klager, hvoraf 42 blev behandlet. Heraf var der 14 sager, hvor der var helt eller delvist medhold i klagen, mens der ikke var medhold i 28 klager. Samme mønster ses hos FOA, hvor blev der indgivet 14 klager i 2014, hvor af en blev henlagt, to klagere fik medhold, mens 11 klagere ikke havde noget at komme efter.

Og nej, det handler ikke, om at man skal behandle sine medarbejdere uanstændigt, men fagbevægelsen har meldt sig fuldstændig ud af vækstdebatten – og har indtil videre ikke formået at komme med løsninger på, hvordan både arbejdsgivere og arbejdstagere løser den ringe produktivitet (og hvis de har, er det ikke synligt for mig).

En anden ting, der gjort, at vi accepterer curlingkulturen, er fordi adfærden, der knytter sig dertil, er blevet en integreret del af vores privatliv. I takt med individualiseringen i vores samfund er vores arbejdsfællesskab i stigende grad sat ud af spil. Det hørte jeg også høre formanden for VL-grupperne, Jens Wittrup Villumsen, sige på det seneste VL-døgn: »Vores velfærdsmodel er i den grad truet – gå hjem og gør det bedre,« lød det.

Den danske produktivitet har – særligt efter finanskrisen – udviklet sig meget sløvt, når man sammenligner med vores nabolande. Indekseret (1999=100). Kilde: Professor Finn Østrup CBS. Kilde: Finn Østrup, professor Copehagen Business School.

Jeg mener, at han har ret, og at hovedansvaret for at ændre arbejdskulturen ligger i toppen af de danske virksomheder – for det er jo dem, der tillader adfærden! Det er på tide, at vores ledere træder i karakter og skaber en kultur med respekt for den enkelte virksomheds behov – og samtidig sikrer gode, solide arbejdspladser med et sundt arbejdsmiljø.

Curlingkulturen er efterhånden blevet en normalitet i vores erhvervsliv – men kommer den mon til at koste os vores velfærdsmodel?

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin

Kontakt LSV Group

LSV Group er specialiseret i at få forretningsstrategier til at gå i opfyldelse ved at optimere processer, gennemføre, implementere og lede forandringer med basis i LEAN Six Sigma værktøjskassen.
Konsulent-&-Raadgivning
Spar tid og penge ved at vælge et online kursus i LEAN Six Sigma. Fås som Yellow Belt, Green Belt og Black Belt-kurser målrettet dem, der ønsker selv at kunne administrere tidspunkter og tidsforbrug i studiet.
Vi tilbyder en række uddannelser indenfor LEAN Six Sigma, herunder Black Belt, Green Belt og Yellow Belt. Alle vores uddannelser er IASSC-certificerede, og du kan være sikker på, at du vil få den højeste kvalitet.