Derfor skal du vælge LSV GROUP!

Med en uddannelse fra LSV Group kan kursister opnå en gevinst på minimum kr. 45.000 pr. deltager, der kan ses direkte på bundlinjen. Med uddannelsen fra LSV Group skal den studerende via sit uddannelsesprojekt indtjene kr. 100.000 for Green Belts og kr. 250.000 for Black Belts til virksomheden for at blive indstillet til den certificerende eksamen.

Gennemsnittet for indtjening på uddannelsesprojekter er

Kr. 1.108.168 pr. kursist

for vores Green Belt kursister.

Det største uddannelsesprojekt til dato er på

Kr. 1.600.000

Konsulent-&-Raadgivning
Som arbejdsgiver får du en medarbejder, der med sin store viden om processer og optimeringer, vil være et stort aktiv for virksomheden, og som vil være i stand til at skabe store besparelser til virksomheden mange år frem. Som en del af uddannelsen bliver deltagerne coachet og får en helt ny tilgang til forretning og proceskultur samt forståelse for procesoptimering, hvilket fremadrettet vil skabe høj værdi for virksomheden. Alle vores uddannelser er internationalt certificeret og akkrediteret, hvilket er en garanti for kvalitet og suveræne kompetencer til jeres virksomhed. Ønsker du en medarbejder, der kan skabe positive resultater i form af højere indtjening, mindre spild og variation i processerne, gladere kunder og mere tilfredse medarbejdere, så send dine medarbejdere på en LEAN Six Sigma-uddannelse hos LSV Group. Vi sikrer, at vores kursister kan omsætte den lærte teori til praksis fra dag et.

Hos LSV Group får du et totalforløb til én samlet pris:

 • Personlige opstartsmøder, så kursisten bliver klædt på til uddannelsen
 • Hjælp til kursistens personlige uddannelsesprojekt mellem modulerne
 • Værktøjer til at komme igennem uddannelsen
 • Software, der benyttes i undervisningen og som er afgørende for gennemførelsen af projekter. Software forbliver kursistens ejendom efter endt uddannelse
 • Månedlig supportdag, hvor den studerende kan komme ind og få sparring og vejledning i forbindelse med uddannelsesprojektet
 • Opfølgning efter endt teoriforløb, der sikrer gennemførelse af uddannelsesprojekt og virksomhedens ROI
 • Effektiv organisation
 • tilfredse kunder
 • Glade medarbejdere
 • Vækst på bundlinjen
 • Stabile leverancer
 • Bedre image
 • Sundere arbejdsmiljø
 • Færre kundeklager
 • Færre fejl
 • Færre sygedage
 • Færre omkostninger
 • Mindre spild
 • Færre tilbagekøb
 • Reducerer variation

Med Lean og Six Sigma kompetente medarbejdere kan I mobilisere jeres virksomhed fra at være reaktiv til at blive proaktiv.

Ved at være proaktive, kan I fastholde eller øge jeres indtjening trods markedsudsving, og stigende forventninger fra en stadig mere og mere krævende kundeprofil.


Lean Six Sigma øger jeres konkurrenceevne gennem stabile og leverancestærke processer.