DiSC profilanalyser

Forstå, hvorfor du ikke forstår, og bliv forstået. Styrk kommunikation, samarbejde og forandringsledelse med workshops og en DiSC profil. Med en DiSC profil får du et værktøj til test og analyse af persontyper.

DiSC profil

Når man skal i mål med sine strategier, er det vigtigt, at man skaber de bedste forudsætninger. Her kan en DiSC profil være et solidt værktøj til test og analyse af persontyper, som skal sættes sammen i teams på arbejdspladsen.

Nye tiltag vil ofte møde modstand. Det er en af de ting, vi har fokus på i LSV Group. Derfor arbejder vi med DiSC®, som er en profilanalyse og en evidensbaseret metode til at forstå og anerkende de forskellige personlighedstyper, vi har.

Med en DiSC profil kan du være med til at skabe de bedste betingelser for kommunikationen, samarbejdet og forandringsledelsen.

Fordele ved DiSC profil i virksomheder

  • Mere sammenhold og teamwork
  • En øget forståelse på arbejdspladsen
  • Få succes med dine/jeres mål og strategier
  • Find dine eller dine kollegaers styrker og svagheder
  • Du får værktøjer til at kommunikere strategisk under en forandring

”The hard stuff is the easy stuff, the soft stuff is the hard stuff”.

Tom Malone

Hvad vi tilbyder

LSV Group tilbyder en certificeret DiSC-konsulent til at holde foredrag, workshops og udarbejde personlige DiSC-profiler.

DiSC personlige og team profiler findes i flere forskellige udgaver og på mange sprog. 

DiSC rådgivning, sparring og coaching

DiSC workshops og giver fornyet sammenhold og  styrket teamwork.

Det betyder DiSC

DiSC®-profilanalyse er et analyseværktøj, der bruges til at vurdere adfærd. Bogstaverne D-i-S-C står for de personlighedstræk, adfærdstræk eller energifaktorer, der kendetegner de fire sider, som tilsammen udgør hele vores hele personlighed. Vi har altså mere eller mindre af hvert adfærdstræk i os. DiSC hjælper os til at anerkende de menneskelige forskelle og dermed bidrager det til at forstå menneskene på vores arbejdsplads og kommunikere med dem.

Teorien bag DiSC

Vi arbejder med to dimensioner af den menneskelige adfærd. Selvom DiSC beskriver fire adfærdsstile, er modellen i sin kerne todimensionel. De to dimensioner afspejler de grundlæggende aspekter af menneskets natur, og kan betragtes som uafhængige konstruktioner.

Lodret dimension

Forsigtig - Modig

Den lodrette dimension kan bedst beskrives som et aktivitetsniveau, der spænder fra aktiv til eftertænksom. Personer med DiSC-adfærdsstile i toppen af cirklen er typisk hurtige og beskrives ofte som gennemslagskraftige, dynamiske og modige.

Traditionelle fortolkninger af modellen viser, at disse personer typisk ser sig selv som stærkere end det omgivende miljø. På grund af denne opfattelse er de tilbøjelige til at forsøge at ændre deres omgivelser.

Personer med adfærdsstile i bunden af cirklen vil omvendt typisk have et mere roligt tempo, og de beskrives ofte som eftertænksomme, metodiske og varsomme.

Den traditionelle anskuelse er, at disse personer omfattes som mindre kraftfulde end det omgivende miljø og således er mere tilbøjelige til at tilpasse sig til de eksisterende omgivelser.

Vandret dimension

Udspørgende - Accepterende

Den vandrette dimension løber fra udspørgende til accepterende. Personer med DiSC-stile i venstre side af cirklen er naturligt mere skeptiske og betegnes ofte som logikfokuserede, saglige og udfordrende.

Man forklarer typisk disse egenskaber ved, at disse personer opfatter deres omgivende miljø som fjendtligt. De vil med andre ord instinktiv tøve med at stole på udefrakommende personer og idéer, indtil disse fremmede elementer er blevet grundigt afprøvede.

Personer med adfærdsstile i højre side af cirklen er omvendt mere modtagelige og beskrives ofte som personfokuserede, empatiske og behagelige. Man siger normalt, at disse personer ser et sammenfald mellem det omgivende miljø og egne interesser.

De vil grundlæggende være tilbøjelige til at vurdere personer og idéer i det omgivende miljø positivt, og vil derfor være naturligt tilbøjelige til at udvise tillid.

D-stilen

D-stilen (Dominans) er aktiv og udspørgende. Det kendetegner personer, der er direkte, slagkraftige og ligefremme om deres holdninger.

i-stilen

i-stilen (indflydelse) er aktiv og accepterende. Det kendetegner personer, der er udadvendte, entusiastiske og livlige.

S-stilen

S-stilen (Stabilitet) er eftertænksom og accepterende. Det kendetegner personer, der er blide, tilpassende og tålmodige i forhold til andres fejl.

C-stilen

C-stilen (Competencesøgende) er eftertænksom og udspørgende. Det kendetegner personer, der er analytiske, reserverede og nøjagtige.

Det er ikke så firkantet!

Selvom DiSC-dimensionerne danner fire forskellige adfærdsstile, er det mere hensigtsmæssigt at tænke på DiSC-cirklen som et kontinuum. Alle fire adfærdsstile overlapper med deres tilstødende adfærdsstile på samme måde, som farver blandes i et farvehjul. Rød og gul er forskellige farver, og når de blandes danner de en ny farve, nemlig orange.

D- og i-stilene er også forskellige, men området imellem dem på cirklen afspejler også forskellige adfærdsmæssige træk. Personer med Di-stilen er f.eks. typisk mere tilbøjelig til at beskrive sig selv som dristige og overbevisende end personer med D-stilen. En person med iD-stilen vil typisk beskrive sig selv som mere karismatisk og dynamisk end en person med i-stilen. I begge tilfælde har de to stile (Di og iD) noget til fælles med D-stilen og i-stilen, men de har også kendetegn, der adskiller dem fra disse rene adfærdsstile.

Der arbejdes konsekvent med at sige og skrive ”en person med C-stilen” i stedet for blot at skrive ”en C’er”. Med denne lille sproglige forskel forsøges det at undgå fristelsen for at sætte folk i bås. Selvom en person med C-stilen typisk vil udvise træk fra C-stilen, vil vedkommende samtidigt også besidde elementer fra de andre tre adfærdsstile. Personen vil f.eks. sagtens kunne lytte tålmodigt til en kollega, der beskriver sine sårede følelser, selvom dette mere er en egenskab, man forbinder med S-stilen.

Tilpasset adfærd

DiSC-cirklens kontinuerlige form hjælper os med at relatere til idéen om tilpasset adfærd. Man kan betragte sin personlige adfærdsstil som hjemmebasen eller komfortzonen. En person med C-stilen kan foretrække at arbejde alene med analytiske projekter, der kræver nøjagtighed. Der vil dog alligevel være tidspunkter, hvor vedkommende skal deltage i sociale funktioner i professionelle sammenhænge. I disse situationer skal han eller hun strække sig mod i-stilen på cirklen.

En person med C-stilen, hvis punkt ligger tæt på cirklens centrum, vil sikkert finde det ubehageligt, men overskueligt at indgå i en sådan social funktion. En person med C-stilen, hvis punkt ligger helt ude i kanten af cirklen, vil sandsynligvis finde det meget stressende at deltage i en sådan social funktion. Her skal personen fungere langt uden for sin komfortzone, og det kræver meget mere energi. Personer med punkter tæt på cirklens centrum vil derfor som hovedregel have lettere ved at tilpasse sig andre DiSC-stile, når det er nødvendigt.

Personer med punkter i cirklens udkant kan blive tvunget til at strække sig, hvis de vil tilpasse sig til en anden adfærdsstil. Disser personer har imidlertid mere udtalte DiSC-stile, og det giver dem samtidig nogle mere udtalte særlige styrker.

Q*A=E

Kvalitet af løsningen *Accept fra teamet = Effekt af løsningen

Formålet med en DiSC profil

DiSC®-værktøjerne, der bygger på mere end 40 års forskning, giver os et sprog til at forklare og håndtere den forskellighed, vi oplever blandt de mennesker der omgiver os. Når du får viden om enten dig selv eller andre DiSC-adfærdsprofiler kan du lettere håndtere og tilpasse din adfærd i forhold til dine kollegaer. Det er for eksempel meget relevant og mange gang essentielt, hvis man står med et forandringsprojekt, hvor det er vigtigt at håndtere sin kommunikation med stor omhu.

Det er sådan, at når du tilpasser din adfærd i forhold til det, du gerne vil opnå, så er det nemmere for dig at skabe de resultater, du gerne vil have, og at nå de mål, der er vigtige for dig. DiSC-profilanalyse er et ualmindeligt godt værktøj til netop det.

Det er vigtigt at bemærke, at DiSC-profilanalyse ikke handler om at sætte dig selv eller dine kollegaer i nogle gode eller dårlige kategorier. Og systemet giver heller ingen form for karakterer til bestemte adfærdstyper. Der er hele tiden fokus på, hvordan vi sammen kan blive endnu bedre ved at bruge os selv og hinanden på den bedste måde.

I DiSC tages der højde for det, der er din eller dine kollegaers naturlige adfærdsstil. Det vil sige, den adfærdsstil, der sædvanligvis er den mest behagelige, kræver den mindste mængde energi samt den mindste mængde koncentration. Den illustrerer den måde, du eller dine kollegaer sædvanligvis reagerer på.

Vil du vide mere om DiSC?​

Hos LSV Group arbejder vi med Everything DiSC-analyse til at forstå og anerkende forskellige personlighedstyper. Med DiSC kan du være med til at skabe de bedste betingelser for kommunikation, samarbejde og forandringsledelse. Vil du vide mere om DiSC, så kontakt certificeret DiSC-ekspert, Karin Krogh.

Kontakt Karin Krogh om DiSC

Telefon: +45 88 77 60 06

E-mail:  info@lsvgroup.com

Download e-bog om DiSC

Få en introduktion til DiSC og lær at forstå personadfærd. I bogen afslører Karin Krogh, certificeret DiSC-ekspert, de bedste tips & tricks fx 1. Sådan er din persontype 2. Spot andres persontype 3. Lær at skabe relationer.

Kundernes udbytte

Tak for en meget inspirerende workshop vedr. DISC. Tiden fløj afsted, minitesten var skarp og skubbede mig lidt ud over en kant, som jeg fik gode råd til, hvordan jeg flyver op fra og videre i min udvikling som leder og menneske. Karin er enormt dygtig til at fange/favne/inkludere tilhørerne, og jeg glæder mig oprigtigt til at læse hendes bog ”Udtryk – Indtryk -Aftryk. Styrk din personlige gennemslagskraft”.
Dorte Fris Jensen, Department Manager
Chr. Hansen A/S

Jeg deltog i Karin Kroghs DISC-workshop den 11. juni 2018. Karin er en meget inspirerende oplægsholder, der formår at smitte sine deltagere med sit store engagement og sin indgående viden om produktet.
Annemarie Lindstrøm, Sekretariatschef/Executive Director
Dansk Kulturinstitut

At the workshop we learned about the tools, to understand and accommodate oneself and colleagues.

We got many tools to identify the different types of DISC profiles and at the same time we learned about communicating and understanding the needs of others.

It was a fun and educational workshop that can be highly recommended to others who want to team up, or just want to get to know yourself or to get to know each other a good start for future collaboration.

Gitte Schrøder Garde, Manager – Project Assistance
NNE

LSV Group er autoriseret partner hos Everything DiSC®.

Det betyder, at LSV Group har adgang til den nyeste viden om DiSC® i form af nye rapporter, toolkits samt andet materiale, og endelig er der mulighed for opkvalificering inden for området i form af kurser og konferencer.