Forandringsledelse - stabile forankringer

Forandringer er som udgangspunkt altid skræmmende for de involverede parter og kan betyde modstand, så derfor arbejder vi altid med forandringsledelse i vores ydelser

Et redskab til omstilling

Forandringsledelse er et redskab, der skal gøre en omstilling mere nærværende, håndgribelig og motiverende, så medarbejderne får mod på de nye muligheder, som forandringerne medfører. Og så er det et redskab til at imødegå usikkerhed og frustrationer på arbejdspladsen.

Forandringer er som udgangspunkt altid skræmmende for de involverede parter og kan betyde modstand, så derfor arbejder vi altid med forandringsledelse i vores ydelser.

Det betyder, at vi lægger stor vægt på at varetage de bløde elementer i en forandring, som fx kommunikation, hvilket virksomheder har en tendens til at underkende.

Vi sikrer, at de besluttede ændringer bliver implementeret på bedst mulig vis med størst mulig forståelse blandt medarbejdere og ledelsen.

20 års praktisk erfaring

Vi har 20 års praktisk erfaring med forandringsledelse og har udviklet en forandringskultur-model (CAP – også kendt som Change Acceleration Proces), der tager højde for alle de stadier, en organisation typisk skal igennem for at opnå succesfuld forankring af strategiske projekter.

Vi arbejder med tre dimensioner: Rammen, det vil sige vilkårene for forandringerne, hastigheden, tidshorisont og forventede deadlines, samt mennesket, hvor der er fokus på at motivere og kommunikere til medarbejderne

Har du spørgsmål til konsulentydelserne?

Telefon: +45 88 77 60 06

E-mail:  info@lsvgroup.com

Indføring i projektplan

Modellens faser indføres i projektets projektplan og har lige så høj vægt som alle andre aktiviteter, der er planlagt. I modellens ”overgangsstadie” er det en fordel at have en ekstern konsulent med, da de ikke har politiske eller følelsesmæssige aktier i den modstand, der opstår og derfor bedre kan tilgå denne konstruktivt og objektivt.

Ramme

Sikre en total fornyelse af jobbeskrivelse

Sikre en synlig konsekvens og belønningsmodel

Sikre hurtig og effektiv kommunikation

Sikre praktiske læringsgrupper blandt medarbejderne

Sikre bløde KPI’er

Smartere organisering

Hastighed

Indbygge forandringledelses milepæle i den overordnede plan

Indbygge forskellige trænings set-up

Indbygge kvantitative delmål

Indbygge tid til modstand mod forandringer

Indbygge tid og plads til tre typer af modstand

  • Teknisk
  • Politisk
  • Kulturel

Mennesker

Udvikle mission og vision til forandringen 

Udvikle en elevatorsamtale for både succes og fiasko

Udvikle nødvendigheden af forandring

Udvikle en personlig evalueringsplan