Green Belt

Uddannelsen er for dig, der ønsker at arbejde med struktureret projektledelse af procesoptimeringsopgaver og har en fremtrædende rolle i virksomhedens projekter ved siden af dine andre daglige opgaver.

Se i den korte video hvordan vi hjalp LEGO med at tjene 9,698 millioner kr. gennem deres Green Belt uddannelser der inkluderede praktiske projekter i process optimering.

Se den fulde video fra Minitabs konference i København i januar 2020.

Green Belt

En Green Belt hos LSV Group kan potentielt blive den bedste lederuddannelse, du kan få!

Med vores Green Belt-uddannelse bliver du LEAN Six Sigma-specialist og får derved kompetencer til selvstændigt at lede optimeringsprojekter, der forbedrer kvaliteten og effektiviteten i din organisation.

Uddannelsen er for dig, der enten har ambitioner om – eller allerede har – en fremtrædende rolle i virksomhedens projekter ved siden af dine andre daglige opgaver.

Med en Green Belt-uddannelse bliver du professionel projektleder indenfor LEAN Six Sigma.

Du får et indgående kendskab til LEAN Six Sigma som optimeringsværktøj, og uddannelsen giver dig kompetencer til at igangsætte, lede og følge op på Six Sigma-projekter.

Vi sikrer dig muligheden for at lave markante forbedringer i din organisation, da du som en del af uddannelsen skal gennemføre et praktisk uddannelsesprojekt, som skal indbringe minimum 100.000 danske kroner til virksomheden.

Projekter, der ikke lever op til dette krav, bliver ikke godkendt og dermed ikke certificeret. I LSV Group er det nemlig en mærkesag, at værdien af projektet skal overstige prisen for uddannelsen samt tidsforbrug.

Det får du

 • Du lærer at tage udgangspunkt i kunden – og kundens behov (interne som eksterne kunder)
 • Du lærer at underbygge dine argumenter med data
 • Du lærer processens sprog at kende (Voice of Proces).
 • Du kommer via matematik til at kunne identificere om de forskelle, du ser i data, er signifikante eller tilfældige
 • Du lærer at arbejde med årsagen til et problem (root cause analyse)
 • Du får værktøjerne til at kunne implementere vedvarende løsninger

Hvad er inkluderet i prisen?

 • International akkrediteret Green Belt undervisningsmateriale (IASSC)
 • Opstartsmøde til grundlæggelse af uddannelsesprojekt
 • 10 dages undervisning fra kl. 9-17 (5 moduler)
 • Ubegrænset SigmaXL brugerlicens
 • Adgang til professionel studieportal
 • Personlig sparring og samtale om specifikke udfordringer
 • Månedlige supportdage
 • Mundtlig certificering
 • Skriftlig eksamen (IASSC)
 • Fuld forplejning under uddannelsen

Uddannelsesdatoer

Opstart i uge 9/2020 – på dansk
Opstart i uge 39/2020 – på dansk
Opstart i uge 10/2021 – på dansk

Køb Green Belt Uddannelse

Pris kr. 55.000,- excl moms
(kr. 68.750,- inkl. moms)
Skriv på salg@lsvgroup.com for at bestille

Kontakt os på info@lsvgroup.com for at høre mere om interne virksomhedshold

Uddannelsens opbygning

2 dage >>
2 dage >>
2 dage >>
2 dage >>
2 dage

Define

Definér muligheder
– Hvad er vigtigt?

 • Identificer, prioriter og udvælg forbedringsmulighederne
 • Udvikle team charter for projekt
 • Opbygge et effektivt team
 • identificere og kortlægge processerne, der skal forbedres
 • Identificer kunder samt kundernes behov og krav

Measure

Mål præstationsniveau
Hvordan går det i dag?

 • Afgør hvad der skal måles
 • Styre målingerne
 • Forstå variation
 • Evaluer målesystemet
 • Kortlægge processens nuværende evne til at levere som kunderne ønsker

Analyse

Analysér muligheder
Hvad er der galt?

 • Identificér potentielle kerneproblemer
 • Benyt komparative metoder
 • Opstil og testhypoteser for de identificerede problemstillinger

Improve

Forbedr processens leveringsevne
– Hvad skal der gøres?

 • Generelle løsninger
 • Rangere og udvælge den bedste løsning
 • Kommunikere løsninger
 • Træne og implementere den endelige løsning

Control

Kontrollér den nye proces
Er vedvarende succes sikret?

 • Udvikling af en kontrolplan
 • Implementere et monitoreringssystem
 • Evaluering af forandringsresultater
 • Dokumentere og teste procesændringer
 • Dokumentere økonomisk gevinst

Casedage

Teori overføres til praksis
– Testeksamen

 • Case projekt
 • En hel dag hvor vi gennemgår alle faserne på et caseprojekt
 • Du finder frem til hvor der er huller i din viden 
 • Testeksamen
 • Gennemgang af testeksamen
 • Diplom på gennemført undervisning
 • Sort lagkage

Se mere til vores e-Kurser og uddannelser