Green Belt uddannelse
med IASSC Certificering

Uddannelsen er for dig, der ønsker at arbejde med struktureret projektledelse af procesoptimeringsopgaver og har en fremtrædende rolle i virksomhedens projekter ved siden af dine andre daglige opgaver.

Green Belt Uddannelsen

En Green Belt hos LSV Group kan potentielt blive den bedste lederuddannelse, du kan få!

Med vores Green Belt-uddannelse bliver du LEAN Six Sigma-specialist og får derved kompetencer til selvstændigt at lede optimeringsprojekter, der forbedrer kvaliteten og effektiviteten i din organisation.

Uddannelsen er for dig, der enten har ambitioner om – eller allerede har – en fremtrædende rolle i virksomhedens projekter ved siden af dine andre daglige opgaver.

Med en Green Belt-uddannelse bliver du professionel projektleder indenfor LEAN Six Sigma.

Du får et indgående kendskab til LEAN Six Sigma som optimeringsværktøj, og uddannelsen giver dig kompetencer til at igangsætte, lede og følge op på Six Sigma-projekter.

Vi sikrer dig muligheden for at lave markante forbedringer i din organisation, da du som en del af uddannelsen skal gennemføre et praktisk uddannelsesprojekt, som skal indbringe minimum 100.000 danske kroner til virksomheden.

Projekter, der ikke lever op til dette krav, bliver ikke godkendt og dermed ikke certificeret. I LSV Group er det nemlig en mærkesag, at værdien af projektet skal overstige prisen for uddannelsen samt tidsforbrug.

Det får du

  • Du lærer at tage udgangspunkt i kunden – og kundens behov (interne som eksterne kunder)
  • Du lærer at underbygge dine argumenter med data
  • Du lærer processens sprog at kende (Voice of Proces).
  • Du kommer via matematik til at kunne identificere om de forskelle, du ser i data, er signifikante eller tilfældige
  • Du lærer at arbejde med årsagen til et problem (root cause analyse)
  • Du får værktøjerne til at kunne implementere vedvarende løsninger
  • Du lærer hvordan du kommunikerer hensigtsmæssigt til både medarbejdere og ledere
  • Du får styrket din personlige gennemslagskraft

NYHED! Få endnu mere for pengene

Tag en  Green Belt uddannelse der for alvor klæder dig på til de udfordringer, du møder i hverdagen!

Vælg at tage Live Online eller Klasserums versionen.

I gennemsnit giver vores Green Belt kursisters projekter kr. 1.1 million på bundlinjen! 
– Har du brug for flere gode argumenter for at deltage, så kontakt os endelig! 

Begge uddannelser har fuldstændigt samme undervisningsindhold, og giver dig en IASSC certificeret uddannelse.
Købes den udvidede pakke, kan man vælge at deltage på enten online eller de fysiske undervisningsmoduler. Eller begge dele.

Al undervisning foregår på engelsk med en dansk instruktørGRUNDPAKKE Live online

Live online undervisning – Se forløbet herunder
Opstartsmøde – Grundlæggende uddannelsesplan
e-Learing kursus – Se mere her – 12 mdr adgang
SigmaXL licens – Se mere her – Livstidslicens
10 online supportsessions – 10 x 30 minutter til hver deltager
Skriftlig eksamen – Overvåget el. online eksamen
Mundlig eksamen – Når projektet er færdiggjort
Studieportal – Se mere her
Pocketguide – Se mere her
1 Fribillet til LLS introkursus – Se mere her – Kan tilbydes kollega

Normalpris 45.000,-
Pakkepris 29.500,-
Du sparer 15.500,-

Alle priser er i DKK eksklusiv moms, og skal afregnes inden opstartKLASSERUMSundervisning

Fysisk undervisning – Se forløbet herunder
Opstartsmøde – Grundlæggende uddannelsesplan
e-Learing kursus – Se mere her – 12 mdr adgang
SigmaXL licens – Se mere her – Livstidslicens
10 online supportsessions – 10 x 30 minutter til hver deltager
Skriftlig eksamen – Overvåget el. online eksamen
Mundlig eksamen – Når projektet er færdiggjort
Studieportal – Se mere her
Pensumbog – Se mere her
Pocketguide – Se mere her
DiSC Personligheds profil – Se mere her
Personlig gennemslagskraft – Se mere her – 3 one2one sessions
1 Fribillet til LLS introkursus – Se mere her – Kan tilbydes kollega

Normalpris 80.000,-
Pakkepris 55.000,-
Du sparer 25.000,-

Alle priser er i DKK eksklusiv moms, og skal afregnes inden opstart

Tilkøb

Live 
online

Skriftlig eksamen
Mundtlig eksamen
Pensumbog
Pocketguide
DiSC Personligheds profil
Personlig gennemslagskraft

Normal
pris
3.000,-
2.000,-
3.000,-
350,-
2.650,-
5.000,-

Speciel pris
3.000,-
2.000,-
1.700,-
250,-
2.150,-
3.000,-

Indhold på de enkelte muligheder
Grund pakke
Udviddet pakke
Bemærkninger og mere information


Live online undervisning
Fysisk undervisning
Opstartsmøde
e-Learing kursus
SigmaXL licens
10 online supportsessions
Skriftlig eksamen
Mundlig eksamen
Studieportal
Pensumbog
Pocketguide
DiSC Personligheds profil
Personlig gennemslagskraft
1 Fribillet til LLS introkursus

Normalpris
Pakkepris
Du sparer

Live
Online

X
Ikke inkl.
X
X
X
X
X
X
X
Ikke inkl.
X
Ikke inkl.
Ikke inkl.
X

45.000,-
29.500,-
15.500,-

Klasserums- undervisning

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

80.000,-
55.000,-
25.000,-Se forløbet herunder
Se forløbet herunder
Grundlæggende uddannelsesplan
Se mere her – 12 mdr adgang
Se mere her – Livstidslicens
10 x 30 minutter til hver deltager
Overvåget el. online eksamen
Når projektet er færdiggjort
Se mere her
Se mere her
Se mere her
Se mere her
Se mere her – 3 one2one sessions
Se mere her – Kan tilbydes kollega

Alle priser er i DKK eksklusiv moms, og skal afregnes inden opstart

Tilkøb

Live 
online

Skriftlig eksamen
Mundtlig eksamen
Pensumbog
Pocketguide
DiSC Personligheds profil
Personlig gennemslagskraft

Normal
pris
3.000,-
2.000,-
3.000,-
350,-
2.650,-
5.000,-

Speciel pris
3.000,-
2.000,-
1.700,-
250,-
2.150,-
3.000,-

Oversigt over datoer

Live Online
Dato opstart 2021
Tid
Klasserums-undervisning
Dato opstart 2021
Tid
Define

Opstartsmøder*
Define

01-03-2021
08-03-2021

08.00-18.00
09.00-16.00

Opstartsmøder*
Define

01-02-2021
09-03-2021
10-03-2021

08.00-18.00
09.00-17.00
09.00-17.00

Measure

Measure 1/5
Measure 2/5
Measure 3/5
Measure 4/5
Measure 5/5
Supportmøder*

15-03-2021
16-03-2021
17-03-2021
18-03-2021
19-03-2021
08-04-2021

13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
08.00-18.00

Measure 1/2
Measure 2/2

Supportmøder*

22-02-2021
23-03-2021

08-04-2021

09.00-17.00
09.00-17.00

08.00-18.00

Analyse

Analyse

17-05-2021

09.00-16.00

Analyse 1/2
Anlayse 2/2

18-05-2021
19-05-2021

09.00-17.00
09.00-17.00

Improve

Improve

14-06-2021

13.00-17.00

Improve

16-06-2021

09.00-17.00

Control

Control

15-06-2021

13.00-17.00

Control

17-06-2021

09.00-17.00

Eksamen

Forberedelse
Skriftlig eksamen
Mundtlig eksamen

20-09-2021
**
***

09.00-16.00
**
***

Forberedelse
Skriftlig eksamen
Mundlig eksamen

21+22-09-2021
**
***

09.00-17.00
**
***

TOTALT

3 hele dage og 7 halve dage
2 personlige sessioner a 30 min
Hertil kommer skriftlig og mundtlig eksamen

5 x 2 hele dage
2 personlige sessioner a 30 min
Hertil kommer skriftlig og mundtlig eksamen

*
**
***

Der afsættes 30 minutter til hver kursist. Tiden bookes hos instruktøren.
Skriftlig eksamen kan kun gennemføres når projektet er i Improve-fasen
Den mundtlige eksamen samt projektaflevering skal ske senest 12 måneder efter den sidste undervisningsdag

Køb Green Belt Uddannelse

Skriv på salg@lsvgroup.com for at bestille

Kontakt os på info@lsvgroup.com for at høre mere om interne virksomhedshold

Se mere til vores e-Kurser og uddannelser