Her er 5 LEAN Six Sigma-værktøjer du SKAL kende til

Måske er du ved at tage en LEAN Six Sigma-uddannelse. Eller også er du bare nysgerrig på LEAN Six Sigma-universet og vil vide mere om, hvad de mange begreber og værktøjer egentlig handler om.

Uanset hvad giver vi dig her 5 LEAN Six Sigma-værktøjer, der bliver anvendt ofte under faserne Define og Measure i DMAIC-projekter – og som du bør kende til.

1. Projekt Charter

Projekt-charteret indeholder vigtige oplysninger til projektets retning og formål. Det er et dokument, der indeholder oplysninger om omfanget af projektet samt, hvem beslutningstagerne er, og hvem der er projektledere og projekt-teammedlemmer.

Et godt projekt charter har altid information om succeskriterier (primære og sekundære), deadlines, tidslinjer, ’cost of poor quality’ og risici. Når alle oplysninger er udfyldt, fungerer det som en kontrakt eller aftale mellem projektteamet og interessenterne. Hvis dette værktøj ikke allerede er nummer et på din liste over LEAN Six Sigma værktøjer, så burde det være det.

2. Pareto Chart

Et Pareto-chart viser fx hyppighed af problemer eller mulige årsager til et problem i faldende rækkefølge. Et Pareto-chart tager udgangspunkt i Pareto-princippet – populært også kaldet 80/20-reglen. Den henviser til, at problemer kommer af få, men vigtige årsager.

Det er den italienske økonom Vilfredo Pareto, der skabte Pareto-princippet i starten af 1900-tallet. Vilfredo Pareto kom frem til, at det for mange fænomener gælder, at 20 pct. af indsatsen leverer 80 pct. af det samlede resultat. Pareto-charts er et af de mere populære, enkle og effektive seks sigma-værktøjer, der bruges som støtte til at identificere ’root cause’ – det vil sige hovedårsagen til et problem.

3. Procestegning

Når du definerer den aktuelle tilstand af en proces, er en procestegning en af de mest nyttige metoder til at få en klar viden om, hvordan arbejdet flyder i en organisation. En procestegning kan hjælpe med at identificere, hvor ekstra arbejde (’re-work’) og spild forekommer – og endelig hvor der kan være plads til forbedringer. LEAN Six Sigma-projekter kræver ofte meget detaljerede og funktionelle procestegninger, som skal identificere områder, hvor arbejdet ”bryder sammen”. Derudover er mange andre værdifulde værktøjer afhængige af procestegningen (fx værktøjerne FMEA, SIPOC, Value Stream Mapping, etc.). 

4. FMEA (Failure Mode Effect Analysis)

FMEA–værktøjet er en risikoanalyse, hvor teamet skal kortlægge områder, hvor en proces kan gå galt. Det er således et værktøj der anvendes til at identificere mulige fejl, få disse prioriteret og få etableret foranstaltning/forandringer, der kan imødekomme disse mulige fejl. FMEA er ikke vanskeligt at bruge, men når det gøres rigtigt, kræver det opmærksomhed på detaljer. FMEA kan bruges mange forskellige steder – i alt fra en forretningsproces, produktdesign, teknologisystemer og sågar militærplanlægning. LSV Group har i øvrigt stor erfaring i Design FMEA (DFMEA).

5. Fiskeben

Et fiskeben (også kaldet et Ishikawa-diagram) er et kraftfuldt struktureret brainstormingsværktøj, som bruges til at identificere, organisere og vise de potentielle årsager til en bestemt effekt.

Fiskebenet gør det muligt at identificere årsager til og løsninger på et problem samt at kategorisere disse i relevante områder. Ud fra et problem grupperes et antal tænkelige årsagsområder. For hver årsag oplistes herefter en eller flere mulige løsninger. I den berømte LEAN Six Sigma-ligning y = f (x) er fiskebenet en af de hurtigste måder at identificere variabler på, som skal vurderes yderligere som årsager til en effekt.

Fiskeben-analysen er dog ikke en årsagsanalyse, men ofte en nødvendighed for at opstille hypoteser som efterfølgende kan dokumenteres og/eller modbevises.

 

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin

Kontakt LSV Group

LSV Group er specialiseret i at få forretningsstrategier til at gå i opfyldelse ved at optimere processer, gennemføre, implementere og lede forandringer med basis i LEAN Six Sigma værktøjskassen.
Konsulent-&-Raadgivning
Spar tid og penge ved at vælge et online kursus i LEAN Six Sigma. Fås som Yellow Belt, Green Belt og Black Belt-kurser målrettet dem, der ønsker selv at kunne administrere tidspunkter og tidsforbrug i studiet.
Vi tilbyder en række uddannelser indenfor LEAN Six Sigma, herunder Black Belt, Green Belt og Yellow Belt. Alle vores uddannelser er IASSC-certificerede, og du kan være sikker på, at du vil få den højeste kvalitet.