Black Belt

Uddannelsen er for dig, der skal arbejde med struktureret projektledelse af procesoptimeringsopgaver efter LEAN Six Sigma-metoden.

Black Belt

Vil du være en af dem, der giver din organisation struktur og et professionelt procesfokus? Så er Black Belt-uddannelsen formentlig noget for dig.

En Black Belt arbejder struktureret med projektledelse af tunge procesoptimeringsopgaver efter LEAN Six Sigma-metoden.

Din rolle i virksomheden er at lede og eksekvere større komplekse projekter samtidig med, at du er mentor og vejleder for virksomhedens Green Belts.

Du får en dybdegående gennemgang af LEAN Six Sigma-værktøjerne og DMAIC-modellen.

Det konkrete projektarbejde, der er gennemgående i uddannelsen, sikrer muligheden for at implementere markante forbedringer i din organisation. Og du bliver i forhold til Green Belts i stand til at gennemføre større og mere komplekse projekter, hvor data og forandringsledelse er i fokus.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at kunne støtte og supervisere Yellow- og Green Belt-projekter. Du kan bestride en ledende funktion i virksomheden som eksperten inden for LEAN Six Sigma.

Det får du

 • Du lærer at formidle og undervise i LEAN Six Sigma-terminologien og værktøjerne
 • Du lærer at coache og støtte Green Belts og Yellow Belts
 • Du får dybdegående viden inden for statistik og matematik
 • Du lærer at forstå de underliggende teorier inden for LEAN Six Sigma (ANOVA)
 • Du kommer til at arbejde med DOE (Design of Experiments

Hvad er inkluderet i prisen?

 • International akkrediteret Black Belt undervisningsmateriale (IASSC)
 • Opstartsmøde til grundlæggelse af uddannelsesprojekt
  20 dages undervisning fra kl. 9-17 (10 moduler)
 • Ubegrænset SigmaXL brugerlicens
 • Adgang til professionel studieportal
 • Personlig sparring og samtale om specifikke udfordringer
 • Månedlige støttedage
 • Mundtlig certificering
 • Skriftlig eksamen (IASSC)
 • Fuld forplejning under uddannelsen

Køb Black Belt Uddannelse

Pris kr. 115.000,- excl moms
(kr. 143.750,- inkl. moms)
Skriv på salg@lsvgroup.com for at bestille

Kontakt os for at høre mere om interne virksomhedshold

Uddannelsens opbygning

4 dage >>
4 dage >>
4 dage >>
4 dage

Define

Definér muligheder
– Hvad er vigtigt?

 • Identificer, prioriter og udvælg forbedringsmulighederne
 • Udvikle team charter for projekt
 • Opbygge et effektivt team
 • identificere og kortlægge processerne, der skal forbedres
 • Identificer kunder samt kundernes behov og krav

Measure

Mål præstationsniveau
Hvordan går det i dag?

 • Afgør hvad der skal måles
 • Styre målingerne
 • Forstå variation
 • Evaluer målesystemet
 • Kortlægge processens nuværende evne til at levere som kunderne ønsker

Analyse

Analysér muligheder
Hvad er der galt?

 • Identificér potentielle kerneproblemer
 • Benyt komparative metoder
 • Opstil og testhypoteser for de identificerede problemstillinger

Improve

Forbedr processens leveringsevne
– Hvad skal der gøres?

 • Generelle løsninger
 • Rangere og udvælge den bedste løsning
 • Kommunikere løsninger
 • Træne og implementere den endelige løsning

Control

Kontrollér den nye proces
Er vedvarende succes sikret?

 • Udvikling af en kontrolplan
 • Implementere et monitoreringssystem
 • Evaluering af forandringsresultater
 • Dokumentere og teste procesændringer
 • Dokumentere økonomisk gevinst

Casedage

Teori overføres til praksis
– Testeksamen

 • Case projekt
 • En hel dag hvor vi gennemgår alle faserne på et caseprojekt
 • Du finder frem til hvor der er huller i din viden 
 • Testeksamen
 • Gennemgang af testeksamen
 • Diplom på gennemført undervisning
 • Sort lagkage

Se mere til vores e-Kurser og uddannelser