Master Black Belt

Denne uddannelse er til dig, der er international certificeret Black Belt. Du har i forvejen en avanceret viden og ønsker at nå det allerhøjeste niveau indenfor procesoptimering.

Master Black Belt

Uddannelsen er for dig, der skal løse nogle af de mest komplicerede forretningsudfordringer. Du er international Black Belt og har en avanceret viden og erfaring inden for LEAN Six Sigma, lige så vel som du har et dybdegående kendskab til mindsettet og kulturen bag ledelsesfilosofierne.

I dit fremtidige job skal du kunne prioritere og udvælge optimerings- og forandringsprojekter samt vejlede, undervise og lede Yellow-, Green- og Black Belt-projekter.

Master Black Belt-uddannelsen har stor fokus på at træne den studerende til at vejlede, undervise og lede Yellow-, Green- og Black Belts med deres projekter.

Skræddersyet til dig
Denne uddannelse bliver bygget op omkring hver enkelt kursist, og derfor laver vi et individuelt forløb for kursisten. Derfor bedes du kontakt os på info@lsvgroup.com for at aftale nærmere.

Det får du

 • Du får en historisk forståelse for LEAN Six Sigma
 • Stor praktisk erfaring i forhold til projektledelse
 • Stor erfaring med coaching af Yellow Belt, Green Belt og Black Belt
 • Stor erfaring med holdundervisning
 • En track record på minimum ti optimeringsprojekter, hvoraf minimum fire projekter er lavet af dig selv og op til seks projekter har du coachet

Hvad er inkluderet i prisen?

 • Opstartsmøde
 • Coaching og støtte til 10 afleveringsopgaver
 • 4 superviserede undervisningsdage
 • 5 x 2 timers coaching sessioner
 • Teoretisk materiale
 • Sigma XL-licens
 • Månedlige støttedage
 • 5 timers praktisk eksamen

Køb Master Black Belt Uddannelse

Pris kr. 55.000,- excl moms
(kr. 68.750,- inkl. moms)
Skriv på salg@lsvgroup.com for at bestille

Kontakt os for at høre mere om interne virksomhedshold

Uddannelsens opbygning

Et uddannelsesforløb strækker sig over to år, hvor den studerende skal afsætte 500-700 timer.

For at sikre størst mulig succes tilbydes den studerende 40 timers coaching af en af LSV Groups Master Black Belts.

Herunder skal følgende krav være opfyldt:

 • Man skal have afleveret ti teoretiske opgaver, der alle skal godkendes af LSV Group
 • Man skal være underviser min. fire dage under et Green Belt-forløb
 • Man skal min. have coachet fem forskellige Green Belts, som er under uddannelse
 • Man skal have deltaget i min. fem mundtlige projektcertificeringer af aspirerende Green eller Black Belts

Master Black Belt forløb

Afleveringsopgaver

 1. LEAN`s historie, styrker & svagheder
 2. Six Sigma`s historie, styrker og svagheder
 3. Hvad har Bill Smith, Jack Welch, Joseph Juran, Kaoru Ishikawa, Noriaki Kano & Taiichi Ohno betydet for henholdsvis LEAN & Six Sigma
 4. Hvad er og hvad betyder forandringsledelse. Herunder håndtering af modstand
 5. Synopsis af LEAN Thinking v/James P. Womack & Daniel T. Jones
 6. Synopsis af Six Sigma Breakthrougt and Beyond v/De Feo, Barnard
 7. Synopsis af The GE Way Fieldbook v/Robert Slater
 8. Synopsis af Execution v/ Larry Bossidy & Ram Charan
 9. Case study

Afleveringsopgaverne forventes at være minimum 7.200 anslag (3 tætskrevne sider) og maksimalt 10.000 anslag. Afleveringsopgaven skal udfyldende dække den beskrevne opgave.

Kursisten har 1 måned til hver afleveringsopgave, som er godkendt/ej godkendt. Kursisten vil få feedback på hver opgave, og de vil indgå i det generelle coaching forløb.

Coaching forløb med specifikke emner/litteratur
Coaching forløbet vil foregå månedligt henover 12 måneder. Kursisten mødes 2 timer hver måned hvor opgaver gennemgås, områder diskuteres og litteratur drøftes

Deltagelse i undervisning

 • Skal forberede og gennemføre 3 sektioner udvalgt af LSV Group A/S på Green Belt-uddannelse
 • Skal forberede og gennemføre 2 sektioner udvalgt af LSV Group A/S på Black Belt-uddannelse

Der udvælges en sektion som kursisten har 1 uge til at forberede. Kursisten vil skulle undervise denne sektion på et af LSV Group A/S defineret Green Belt kursus. Efterfølgende evalueres sektionen af MBB hvor feedback gives.

Egen coaching af 2-5 Green Belt/Black Belt-kursister
Kursisten skal støtte og hjælpe 2-5 kursister med deres projektarbejde. Kursisterne tildeles af LSV Group, og det forventes at kursisten stille sig til rådighed for LSV Group A/S kursister første onsdag hver måned i træningsforløbet. Her vil kursisten se hvordan erfarne MBB’er supporterer kursisterne, samt selv få mulighed for at støtte og hjælpe kursister.

Certificeringskrav når ovenstående er gennemført tilfredsstillende

 • 10 færdige projekter – 5 Green Belt og 5 Black Belt projekter (heraf må 3 af hver være coachet)
 • Eksamen afsluttes som en 4 timers gennemgang af ovenstående og kursisten af godkendes af minimum 2 Master Black Belts.
 • Efter end uddannelse vil kursisten modtage eksamens bevis samt blive registreret hos LSV Group A/S, som fuldt ud certificeret Master Black Belt.

Se mere til vores e-Kurser og uddannelser herunder