Interessent-analyse: Et værktøj til at tackle forandringer

Forandringsledelse handler i høj grad om grad om at forstå og håndtere modstand. TPC-analysen er et godt redskab i forandringsprojektet.

Håndtering af forandringer og modstand

I LSV Group har vi arbejdet med mere end 100 virksomheder i Danmark og Norden, og vi har gentagne gange skulle håndtere forandringer og modstand.

Vi vil nu dele et værktøj, som vi elsker at bruge i LSV Group, fordi det giver et godt overblik over, hvordan man kan håndtere modstanden.

Det ligger i menneskets natur at være modvillig over for forandring. Vi føler ro og sikkerhed i det kendte og føler uro og utryghed, når nogen ønsker at ændre den måde, vi ”normalt” gør tingene på.

Når vi kigger på forandringer, som ikke er lykkes, er det med 98 % sikkerhed ikke den tekniske eller praktiske løsning, der er skyld i den manglende succes. Det skyldes i stedet manglende kommunikation og forståelse for årsagen til modstanden mod forandringen. Derfor er kommunikation og formidling af budskaber altafgørende i god forandringsledelse.

TPC-analyse

Et vigtigt redskab i arbejdet med kommunikation under forandringsprocesser er TPC-analysen. TPC står for henholdsvis technical, political og cultural og er et udtryk for, hvilke typer modstand over for forandringer, der findes.

I TPC-analysen arbejder man altid med at undgå, at uofficielle ”meningsdannere” skaber mere modstand i organisationen ved at forstå og inddele modstanden i kategorier, så man kan få inddraget medarbejderne og levere de rette budskaber.

Forestil dig, at et nyt it-system skal implementeres i en stor organisation. Teknisk modstand er, når medarbejderne ikke har fx kompetencerne til at navigere i systemet eller måske føler de sig trygge ved det gamle system. Her får medarbejderne modstand på baggrund af deres oplevelse af utilstrækkelighed. Og det er et eller andet sted forståeligt nok. Man kan arbejde med at skabe forståelse omkring deres situation og forklare dem gentagne gange, hvorfor at systemet er en vigtighed netop for deres position i organisationen.

Under forandringer kan officielle og uofficielle roller i en organisation blive truet. Politisk modstand handler om, at magtbalancen blandt medarbejderne tippes, og at nogle mister magt. Hvis Lise fx har været den uofficielle superbruger i det gamle it-system, så bliver hendes position, som den, der hjælper alle, nu truet. Her ville man fx sørge for, at Lise fortsat kunne blive superbruger i det nye system, så der ikke ville komme obstruerende adfærd under forandringerne. Når man håndterer den politiske modstand handler det rigtig meget om at forstå folks ego og motivationer og imødekomme dem bedst muligt, så de ikke føler, at de bliver sat ud af spil og bliver mindre indflydelsesrige.

Den kulturelle modstand er svær

Den kulturelle forandring er straks sværere at håndtere og kan kræve, at nogen måske må forlade organisationen. Det kan være, at forandringen og det, som organisationen skal til at forandre sig til på ingen måde stemmer overens med medarbejderens værdigrundlag og på den måde skaber medarbejderen modstand og ravage over for andre. Det er rigtig vigtigt, at medarbejderens værdier på en eller anden måde også matcher organisationen. Medarbejderen skal altså kunne se sig selv i sin rolle i den givne organisation – ellers må man finde en anden, der kan. Et andet element kan også være, at medarbejderen simpelthen er bange for at give slip på den gamle måde at gøre tingene på og modsætter sig alt, trods adskillige forsøg på inddragelse samt at få medarbejderen til at forstå, hvorfor at forandringen er vigtig.

Det er dog vigtigt at sige, at man altid kan komme med metoder, ideer og smarte konsulentkoncepter til at få løst forandringerne. Men uden den øverste ledelses opbakning og vilje til forandring – kommer der desværre ikke til at være megen forandring at hente. Toplederne skal altid være fyrtårne under en forandringsproces. Som man siger, så starter forandringerne i toppen.

Her er et eksempel på en TPC-analyse.

 

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin

Kontakt LSV Group

LSV Group er specialiseret i at få forretningsstrategier til at gå i opfyldelse ved at optimere processer, gennemføre, implementere og lede forandringer med basis i LEAN Six Sigma værktøjskassen.
Konsulent-&-Raadgivning
Spar tid og penge ved at vælge et online kursus i LEAN Six Sigma. Fås som Yellow Belt, Green Belt og Black Belt-kurser målrettet dem, der ønsker selv at kunne administrere tidspunkter og tidsforbrug i studiet.
Vi tilbyder en række uddannelser indenfor LEAN Six Sigma, herunder Black Belt, Green Belt og Yellow Belt. Alle vores uddannelser er IASSC-certificerede, og du kan være sikker på, at du vil få den højeste kvalitet.