Lean Six Sigma roller og ansvar

Den ideelle Lean Six Sigma virksomhed er gennemsyret af Lean Six Sigma, hvor alle virksom-hedens medarbejdere introduceres for metoden, således, at alle vil kunne være med til assisterer og støtte Lean Six Sigma optimerings arbejdet i organisationen.

Lean Six Sigma roller skal ses som en sports hold, hvor hver spiller får deres specifikke placering og ansvar. Når hele virksomheden kender til Lean Six Sigma og fremmer arbejdet med procesoptimering, vil virksomheden levere på et langt højere niveau, øge omsætningen og opnå større kundetilfredshed.

Administrativ ledelse:
De bedste resultater opnås, når projektoptimeringer udstikkes af ledelsen. På denne måde sikres det er der er opbakning fra ledelsen og at projektet er i overensstemmelse med virksomhedens overordnede mål.
Den administrative ledelses rolle er følgende:

 • Foretage beslutninger om at implementere Lean Six Sigma initiativer.
 • Sætte meningsfulde mål og formål for virksomheden. 
 • Opsætte leverance forventninger for organisationen. 
 • Sikre kontinuerlige forbedringer i processen. 
 • Fjerne barrierer

Den administrative ledelse gør det muligt for organisationen at indføre Lean Six Sigma og møde de forventede mål.

Champion/Proces ejer:
En Champion eller proces ejer er den person, der udpeger og vælger projekter. De er med til at støtter Belterne i deres optimeringsarbejde og åbne de fornødne døre for gennemførelsen. Champion eller proces ejerne sidder steder i organisationen, hvor de let kan identificere optimerings-muligheder, definere selve projektet og hvem der skal være ansvarlig for optimeringen.

Proces ejernes rolle er følgende:

 • Ejerskab af projekter
 • Skaffe de nødvendige ressourcer og fjerne barrierer for sikker gennemførelse
 • Stille de rigtige spørgsmål
 • Være med til projekt evalueringer

Procesejerne skal afsætte 2-3 timer om ugen til arbejdet med optimeringen.

Master Black Belt:
En Master Black Belt har en bred og dyb forståelse af Lean Six Sigma. De evner at motivere og forandre andre og de yder deres støtte til Black Belt, Green Belts og Champions. Deres arbejde med Lean Six Sigma er et fuldtids arbejde.

Master Black Beltens roller er som følgende:

 • Rådgive den øverste ledelse
 • Træne og supporterer i klasser og ”on-site”
 • Facilitere kulturelle forandringer.

Black Belt:
En Black Belt er velfunderet i Lean Six Sigma terminologien, de arbejder fuld tid med Lean Six Sigma og gennemfører 4-6 tunge projekter om året. Projekterne er af en størrelse, der høster store økonomiske fordele til virksomheden. Arbejder udelukkende med projektoptimering, støtter Green Belt i deres arbejde med projekter, er vejledende og støttende.

En Black Belt har følgende roller:

 • Projekt leder
 • Faciliterer DMAIC teams i at indføre Lean Six Sigma metode til problemløsning
 • Arbejder på tværs af afdelinger
 • Er medvirkende til at opnå virksomhedsmål

Green Belt:
Green Belts gennemfører projekter sideløbende med deres normale arbejde eller er en del af et Black Belt team, og har derfor en rolle i gennemførelse af et større projekt. Projekterne som en Green Belt påtager sig er mindre i scale og ligger inden for deres almindelige arbejdsområde. En Green Belt indsamler viden og data til de større projekter.

En Green Belt har følgende roller:

 • Team medlem i en større Black Belt gruppe
 • Indsamler data og viden
 • Indføre standard værktøjer på processer
 • Er med til at identificere forbedringsmuligheder

Yellow Belt:
En Yellow Belt forstår termerne i Lean Six Sigma, hvilket gør dem i stand til at yde hjælpe til en Green Belt eller Black Belt. De kan være en del af et Black Belt team, og fungerer som indsamlere af viden og data.

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin

Kontakt LSV Group

LSV Group er specialiseret i at få forretningsstrategier til at gå i opfyldelse ved at optimere processer, gennemføre, implementere og lede forandringer med basis i LEAN Six Sigma værktøjskassen.
Konsulent-&-Raadgivning
Spar tid og penge ved at vælge et online kursus i LEAN Six Sigma. Fås som Yellow Belt, Green Belt og Black Belt-kurser målrettet dem, der ønsker selv at kunne administrere tidspunkter og tidsforbrug i studiet.
Vi tilbyder en række uddannelser indenfor LEAN Six Sigma, herunder Black Belt, Green Belt og Yellow Belt. Alle vores uddannelser er IASSC-certificerede, og du kan være sikker på, at du vil få den højeste kvalitet.