LEAN Six Sigma

LEAN Six Sigma er en resultatorienteret, projektfokuseret tilgang til kvalitet, produktivitet og lønsomhed.

LEAN
Når vi taler om LEAN, bliver vi nødt til at starte med Henry Ford, den første systematiske LEAN tænker. Han var den første, der kiggede på værdiflowet i en proces fra start til slut. Henry Ford kiggede på alle trin i processen for at sikre sig, at de skabte værdi til det endelige produkt. Efter at have elimineret al spild (waste) blev den resterende del af processen sat i et kontinuerligt flow.

LEAN handler primært om at kunne identificere og eliminere spild og ikke værdiskabende aktiviteter i alle virksomhedens processer, services og produkter. Traditionel LEAN tankegang arbejder med 7 former for spild; overproduction, correction, inventory, motion, overprocessing conveyance og waiting.

Six Sigma
Six Sigma som en målestandard i produktvariation kan spores helt tilbage til 1920’erne, men det var Motorola, der opfandt termen Six Sigma i de tidlige 1980’ere. Det var Motorola, der revurderede de traditionelle kvalitetsniveauer fra at måle fejl pr. 100 muligheder til at måle i fejl pr. 1 million muligheder. Motorola udviklede denne standard og påviste dens værdi ved at spare mere en $16 billioner med deres Six Sigma strategi. Six Sigma blev en ny måde at føre virksomhed på.

Six Sigma betyder frit oversat ”kapacitet”, og er en skala af målinger i faste enheder, som f.eks. Celsius, Isobar, Watt osv. Kapaciteten måles i enheden DPMO = Defects Per Million Opportunities, der er en indikation af, hvor kvalitativt din virksomhed opererer. Stræben efter det mest optimale niveau er 3,4 fejl pr. 1 million mulige udførte opgaver, svarende til en kapacitet på 6 sigma – her af navnet Six Sigma.

LEAN og Sig Sigma
LEAN og Six Sigma komplimenterer hinanden på bedste vis, hvis man fokuserer på hver deres styrker, men det kræver forståelse for koncepternes individualitet. Stillet over for hinanden ses den tydelige forskel, der er på de to koncepter.

LEAN fokuserer på at fjerne unødig spild i processen. En reducering af spild vil også betyde en reducering af tids forbruget. Six Sigma fokuserer på variation og fejl. Ved brugen af Six Sigma fjernes fejl i processen og dermed variation, hvilket skaber større tilfredshed for kunderne.

Ved at benytte LEAN og Six Sigma sammen opnås derfor en synergi mellem de to koncepter, og brugt rigtigt vil virksomheder have stor gavn af at benytte de to koncepter sammen frem for hver for sig.

Formål med LEAN Six Sigma
LEAN Six Sigma er en metode baseret på at skabe kundetilfredshed ved at reducere fejl og spild i en proces. En fejl i LEAN Six Sigma termonologier er betegnet som alt uden for kundernes specifikationer. LEAN Six Sigma handler udelukkende om at blive hurtigere, bedre og billigere end konkurrenterne. Metoden er et kraftigt værktøj til at maximere produktivitet, lønsomhed og vækst.

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin

Kontakt LSV Group

LSV Group er specialiseret i at få forretningsstrategier til at gå i opfyldelse ved at optimere processer, gennemføre, implementere og lede forandringer med basis i LEAN Six Sigma værktøjskassen.
Konsulent-&-Raadgivning
Spar tid og penge ved at vælge et online kursus i LEAN Six Sigma. Fås som Yellow Belt, Green Belt og Black Belt-kurser målrettet dem, der ønsker selv at kunne administrere tidspunkter og tidsforbrug i studiet.
Vi tilbyder en række uddannelser indenfor LEAN Six Sigma, herunder Black Belt, Green Belt og Yellow Belt. Alle vores uddannelser er IASSC-certificerede, og du kan være sikker på, at du vil få den højeste kvalitet.