Velkommen til the New Normal

For langt de fleste organisationer ser virkeligheden markant anderledes ud, end den gjorde før Coronakrisen ramte os – og vi skal nu til at agere i ”The New Normal”

Det betyder for jer som organisation og dig som leder, at der er en række nye spørgsmål, I og du  skal stille jer selv og hinanden.

Hvordan vil I genstarte jeres virksomhed?

Hvad skal I nu tage højde for i forhold til de processer og vilkår, der har ændret sig? Måske for altid?

Hvordan vil I sikre den bedst mulige start på den nye virkelig for både kunder og medarbejdere?

Risikostyring og proceskontrol bliver altafgørende…

Alt dette behøver ikke være raketvidenskab eller dyrt.

Hos LSV Group har vi krise tilpasset to effektive og udbytterige koncepter, der kan hjælpe dig og din virksomhed med at få gang i hjulene igen – med både gladere kunder og mere trygge medarbejdere

Med få ressourcer og en fokuseret indsats kan vores krise tilpassede værktøjer Failure Mode Effect Analysis – eller FMEA – og Business Process Management System – eller BPMS – optimere jeres succesrate markant i The New Normal.

Ring eller skriv til os, og hør mere om hvordan vi kan hjælpe og give inspiration til, hvordan I bedst klarer jer igennem den kommende tid med få og simple teknikker, der styrker driften og giver jeg øget konkurrenceevne. .

Vi glæder os til samarbejdet!

Hvordan navigerer man I en krisetid?

Naviger

Det enkle svar er, at det gør man som i alle andre situationer. 

Horisonten er blot blevet markant kortere. Og det gør, at du som virksomhedsleder eller ejer skal agere anderledes. 
Der er gammel historie, der fortæller om to venner, som er på safari i Afrika. De ser en løve snige sig ind på dem. Den ene siger til den anden: ”Hvorfor tager du løbesko på? Du kan jo alligevel ikke løbe fra løven?” 

Nye tider kræver nye processer

Velkommen til ”The New Normal”. Har du overvejet hvad det betyder for dine processer? Det er nu dine procesevner, -kontrol og -viden, samt din og din organisations villighed til forandringer, vil stå sin prøve!

Nye tider kræver nye processer, og vi kan ikke gøre som vi altid har gjort. Vi skal som virksomhed acceptere at grundlæggende processer vil og skal forandre sig henover den næste periode. 

 

Forandringer kræver god kommunikation

Krisetider kræver forandringer og forandringer kræver god kommunikation! Er du sikker på, at du taler, så du bliver forstået – eller taler du kun ud fra din egen forståelse?

Uanset om vi er tæt på hinanden, eller om vi er langt fra hinanden som vi er det nu, så er kommunikation en evig udfordring. 

Er din virksomhed rustet til krisen?

Krisetider stiller meget høje krav til din virksomheds konkurrenceevne. Mere end nogensinde før er det vigtigt, at dine kerneprocesser er eksekverbare, stabile og kapable, for at sikre glade kunder og medarbejdere, samtidig med at du opnår optimal profit og likviditet.

Krisen er ens for alle men rammer forskelligt.