Om LEAN Six Sigma

LEAN Six Sigma er en forretningsfilosofi og ledelsesmetode, der bidrager til at skabe gladere kunder, mere tilfredse medarbejdere og højere indtjening. Metoden optimerer processer og giver gennemsigtighed i organisationen, da arbejdsprocesser og leverancer kommer i kontrol.

Hvad er LEAN Six Sigma

LEAN Six Sigma er en forretningsfilosofi og ledelsesmetode, der sikrer, at DIN virksomhed kan udvikle sig, så kundernes forventninger bliver mødt eller overgået. Ledelsesmetoden er med til at optimere virksomhedens processer og giver samtidig gennemsigtighed og ro i organisationen, da arbejdsprocesser og leverancer kommer i kontrol. Virksomheden kan dermed flytte sig fra være reaktiv til at blive proaktiv. LEAN Six Sigma bidrager i høj grad til at skabe gladere kunder, mere tilfredse medarbejdere og højere indtjening.

Fusionen af de to optimeringsfilosofier er nødvendig fordi

  • LEAN kan ikke bringe en proces under statistisk kontrol
  • Six Sigma alene ikke kan forbedre en proces’ hastighed drastisk eller reducere den investerede kapital
  • Begge koncepter sætter gang i en reduktion af omkostningerne.

Metoderne bag alle vores services - Six Sigma og LEAN

LEAN Six Sigma var oprindeligt to adskilte ledelsesmetoder, men i LSV Group har vi gjort det til vores ekspertise at forene de to koncepter og på den måde sørge for at skabe endnu mere værdi til vores kunder.

LEAN Six Sigma er en af vor generations mest omtalte procesoptimeringskoncepter, og brugt rigtigt kan konceptet vende en virksomhed og styrke den udover det sædvanlige.

Six Sigma handler om at eliminere fejl og variation i virksomheders processer. Med dette værktøj kan virksomheder måle deres reelle kapacitet for succes og sætte ind på de helt rigtige områder.

Gennem de senere år er Six Sigma blevet kædet sammen med LEAN, som betyder “trimmet” og hjælper virksomheder med at fjerne spild og overflødige omkostninger, samtidig med at metoden understøtter standardisering og forudsigelighed af virksomhedens leverancer.

Med LEAN og Six Sigma kan en virksomhed flytte sig fra at reagere på markedsudsving til at agere. Derfor kan man sikre en indtjening samt fastholde markedsandele med glade kunder.

Ironisk set er de to koncepter ofte blevet betragtet som rivaler. LEAN-entusiaster beskylder Six Sigma for manglende opmærksomhed på hastighed og flow, mens Six Sigma-tilhængere pointerer, at LEAN glemmer at håndtere kerneområder som kunder og variation.

Begge opfattelser er rigtige, men bruges desværre ofte til at advokere for valget af det ene koncept frem for det andet. Vi drager den mere logiske konklusion: Nemlig at kombinere LEAN og Six Sigma.