LSV Group

Green Belt - Product Details

DETTE VIL DU LÆRE PÅ KURSET:

1. Define

I denne fase defineres kunden, deres CTQ (Critical to Quality) og forretningsområdet, der er involveret. Her er det nødvendigt at analysere hvem, der er processens kunder, og hvilke forventninger de har til det specifikke produkt/service.

For at kunne gøre dette, skal grænserne (start og stop) for processen være velkendte, og processen, der skal forbedres, skal være defineret og nedskrevet.

I define fasen er det nødvendigt at forstå Y’et og hvordan det er muligt at måle på dette.

2. Measure

I measure kigges der på hvordan processen leverer. For at opnå indsigt i processen er det nødvendigt at udvikle en data collection plan og indsamle data til at definere typer af fejl. Formålet med measure fasen er derfor at prioritere X’erne samt at måle på disse i forhold til Y’et.

3. Analyze

I analysefasen analyseres al den data, der er blevet indsamlet, og root causes bliver fastlagt. Den indsamlede data vil give mulighed for at analysere gaps mellem den nuværende præstation og den ønskede fra kundernes side. På samme tid vil det være muligt at identificere årsager til variation i processen. I analysefasen testes relationen mellem X’er og Y’et samt vigtige X’er bliver kontrolleret.

4. Improve

Efter at processen er blevet analyseret, og root causes er blevet fundet, vil det nu være muligt at udvikle løsninger, der kan forbedre og forhindre problemer i processen. Det er vigtigt at udvikle og implementere planer, der skal sikre gennemførelse af løsningerne.

Improve handler om at implementere løsninger der forbedrer Y’et og håndterer vigtige X’er.

5. Control

Det er nødvendigt at kontrollere den forbedrede og implementerede proces for at opretholde den rigtige kurs. For at sikre at gamle vaner ikke genopstår, er det nødvendigt at udvikle, dokumentere og implementere en løbende monitoreringsplan.

Control er en løbende fase, hvor du monitorerer vigtige X’er og Y’et over tid.

Tidsforbrug & Eksamen

Det forventede tidsforbrug under kurset ligger på ca. 40 timer og efter endt undervisning, vil der ligge en eksamen.

Efter beståelse af eksamen vil du modtage et diplom fra LSV Group, der beviser at du har gennemført og bestået e-learning kurset på Green Belt niveau.

Adgangen til kurset vil være åben i 6 måneder.

Sådan overbeviser du din leder:

10 gode grunde til LEAN Six Sigma

Vil du gerne på kursus i LEAN Six Sigma, og har brug for at overtale din leder? Vi har lavet en lille e-bog med 10 gode grunde til at din leder skal sende dig på LEAN Six Sigma-uddannelse.

10 gode grunde til LEAN Six Sigma

Download e-bog: 10 grunde til LEAN Six Sigma

Med denne e-bog i hånden kan du overbevise din leder om, at du skal på kursus i LEAN Six Sigma. Den er kort, let-læselig og to-the-point.

"

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med værktøjer, tips og interessante artikler om LEAN Six Sigma, herunder om os, vores ydelser og vores kompetencer, der understøtter forretningsoptimering.