Preben Sørensen

Ekstern konsulent

Preben Sørensen har 17 års erfaring med ledelse og rådgivning i dansk og international detailhandel.

Preben er uddannet i Lean Six Sigma her hos os i LSV Group, og har kombineret denne viden med praktiske erfaringer indenfor optimering, procesledelse og projektledelse. Som kronen på værket har Preben drevet et Lean Six Sigma projekt om madspild på frugt og grønt i Netto, som genererede 16 mio. kr. i årlige besparelser, foruden at bidrage til en væsentlig mere bæredygtig drift.

Preben har en analytisk, struktureret og metodisk tilgang, der sikrer gensidig værdiskabelse af høj kvalitet og faglighed, som opfyldeler kundernes behov og øger virksomhedens konkurrenceevne. Hans brede erfaring sikrer, at han kan arbejde på tværs af hele værdikæden, og kommunikere på alle niveauer, lige fra ”manden på gulvet” til direktionsgangen.

 

Preben har i løbet af sin karriere opnået mange flotte resultater og stået i spidsen for store forandringer, som f.eks. Udvikling og implementering af væsentlige dele af Nettos Koncept 3.0, implementering af SAP i indkøbsafdelingen, samt udvikling og implementering af et værktøj til planlægning og indkøb af over 1 mia. kr. i salg.

Preben tager altid udgangspunkt i kundens behov og sætter så processen i centrum, på tværs af afdelinger og klassiske organisatoriske skel. Processen skal have en klar vision om hvilken værdi den leverer til kunden.

Y=f(x)

Det er alle processers sprog!

Processer transformerer input (x) til output (Y)

Og kan altid beskrives, måles og optimeres med Lean Six Sigma