Project Charter

Et Project Charter kan være afgørende for, om et optimeringsprojekt vil opnå succes eller ej. Det er derfor afgørende, at der inden start bliver udformet et charter, der overholdes hele vejen igennem projektet.

Charteret hjælper dig til at holde styr på deadlines, hvor du kan søge hjælp, samt retfærdiggøre overfor ledelsen, hvorfor projektet skal gennemføres.
I det følgende vil vi gennemgå de punkter i Project charteret, der er vigtige.

Projekt navn
For at lette senere søgninger efter projektet, er det en stor fordel at give projektet et navn, der beskriver, hvad det handler om. Dette gør det muligt at finde senere og samle inspiration og læring til fremtidige projekter.

Projekt leder
Det er vigtigt, at lederen af projektet (en Green Belt eller Black Belt) bliver tydeliggjort overfor ledelsen, så det er klart hvem, der leder procesarbejdet. Samtidig har andre en mulighed for at lokalisere proceslederen for yderligere information.

Mentor/MBB
For at sikre, at projektet bliver en succes, skal projektlederen have en person eller mentor til at støtte sig op af – en Master Black Belt. Ved at fremhæve fra starten af, hvem der fungerer som støtte, vil det være lettere at søge hjælp i tilfælde af, der opstå spørgsmål og uklarheder.

Startsdato og slutsdato for projekt
Projektet skal have en startdato og en slutdato. Startdatoen er den dag projektlederen begynder arbejdet med projektet, mens slutdatoen er den estimerede dato, hvor det forventes, at projektet kan afsluttes.
Det er anbefalelsesværdig at tage sin mentor med ind over, da tidligere erfaringer, kan lette estimeringen af slutdatoen.

Cost of Poor Quality
Hvilken økonomisk betydning har det, hvis vi ikke gennemfører projektet og hvad koster det os at have en proces, der ikke fungerer optimalt. Dette afgøres ved at kigge på Cost of Poor Quality. COPQ afgør ikke blot, hvad manglende optimering koster, men kan også være med til at berettige projektgennemførelsen. Det kan dog også være med til at tydeliggøre, at en gennemførelse ikke kan betale sig, da det, der bliver sparet, ikke kan måle sig med, de omkostninger, der bliver lagt i projektet.

Proces problem
Hvorfor er processen vigtig for virksomheden? Lige så snart vi har dannet os et high level billede af, hvorfor optimeringen er vigtig for virksomheden, kan vi begynde at kigge på, hvor den er gået i stykker. Hvor i processen skal vi lægge vores ressourcer?

Proces start og stop
Processen skal indrammes med et start og stop punkt – Process Flow Chart. Det er afgørende at scopet af projektet ikke bliver for stort, da det dermed vil blive for uoverskueligt.

Projekt mål
Hvad er målet med projektet og hvordan måles dette? I procent, cycle time mv..

Team members
Hvem skal involveres i projektet? Hvilke personer skal være med til at indsamle data, hvem skal stå for de økonomiske beregninger mm.. Det er vigtigt at nedfælde, så der kan allokeres tid til de forskellige personer allerede fra starten af.

Tidsramme
Udarbejd et roadmap for projektet. Hvornår er de vigtige milestone i projektet? Hvornår skal der fremlægges for ledelse, hvornår skal de forskellige faser være overstået mm..
Det kan også en være en god ide at trække på sin mentor og dennes erfaringer fra tidligere.

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin

Kontakt LSV Group

LSV Group er specialiseret i at få forretningsstrategier til at gå i opfyldelse ved at optimere processer, gennemføre, implementere og lede forandringer med basis i LEAN Six Sigma værktøjskassen.
Konsulent-&-Raadgivning
Spar tid og penge ved at vælge et online kursus i LEAN Six Sigma. Fås som Yellow Belt, Green Belt og Black Belt-kurser målrettet dem, der ønsker selv at kunne administrere tidspunkter og tidsforbrug i studiet.
Vi tilbyder en række uddannelser indenfor LEAN Six Sigma, herunder Black Belt, Green Belt og Yellow Belt. Alle vores uddannelser er IASSC-certificerede, og du kan være sikker på, at du vil få den højeste kvalitet.