Sådan får du succesfulde forandringsprojekter

Af Katrine Rohde, CEO i LSV Group

Medarbejdere og ledere kan næsten få sved på panden, når ordet forandring bliver nævnt. Jeg bliver tit spurgt om gode tips til, hvordan man som leder kan man opnå succes med forandringsprojekter i sin virksomhed. Så her kommer fem råd.

1. Kend den ’brændende platform’.

Den brændende platform er den platform som virksomheden befinder sig på her og nu, og som brænder. Hvis ikke der sker ændringer, vil det have fatale betydninger for teamet, afdelingen eller hele virksomheden. Alle mennesker kan forstå, hvad det vil sige at være i fare, og derfor er det nødvendigt, at årsagerne til at skulle ændre kurs, arbejdsgange mm. bliver kommunikeret til medarbejderne. Når mellemledere og medarbejder forstår den brændende platform og nødvendigheden af forandringerne vil det være meget lettere at arbejde i den samme retning.

2. Alle skal forstå formålet med projektet

Medarbejdere skal flytte sig fra den brændende til den nye og mere sikre platform – og de skal forstå hvorfor. Lige så vigtigt er det, at medarbejderen forstår sin rolle i forandringen. Hvilken betydning har medarbejderen for forandringen, og hvilken rolle spiller medarbejderens arbejdsopgaver for succes? Ved at forstå dette, bliver der skabt motivation og mening med arbejdet. Det helt overordnede formål med forandringen skal kommunikeres af ledelsen. Uklare målsætninger skaber forvirrede, stressede og usikre medarbejdere, der ikke kender deres rolle i forandringen. Dette vil have en tydelig indvirkning på resultatet af forandringen.

3. Alle skal have adgang til information

For at forandringen skal blive en succes, er det afgørende, at medarbejdere, ledere og den øverste ledelse har adgang til information om projektet. Hvornår er næste statusmøde? Hvad er den forventede tidsplan? Er der opstået uforudsete udfordringer, der kræver ledelsens indgriben? Osv. Ledelsen og mellemledere skal altså igen og igen kommunikere til medarbejderne så deres motivation og forståelse for forandringen bliver bevaret. Det kan være yderst skadeligt for en forandring, hvis nøglepersoner ikke udviser en adfærd, der er i overensstemmelse med det, der kommunikeres verbalt.

4. Styr dit forandringsprojekt

Forandringsprojekter, skal lige som alle andre projekter styres. Her er det alfa omega, at man fra starten sørger for at have et effektivt og praktisk styringsgrundlag, der kan skabe overblik over projektets fremdrift, ressourceforbrug og kvalitet. Helt lavpraktisk kan der opstilles klare effektive strategisk målsætninger for projektet, der løbende kan evalueres på. Med et klart defineret styringsgrundlag vil projektledere have mulighed for at sikre, at ressourcer bliver placeret og brugt de korrekte steder. Det kræver selvfølgelig, at projektlederen har de nødvendige kompetencer til at understøtte styring.

5. Sæt tid af til implementeringen

Implementeringsfasen er den fase, hvor gevinsterne af projektet bliver høstet. Alligevel ses det alt for ofte, at det er denne fase, der bliver nedprioriteret. Først og fremmest skal der sættes mere tid af til denne fase, end mange virksomheder rent faktisk gør. Implementeringen af projektet skal tænkes ind allerede fra starten af. Det betyder, at de ændringer, der vil opstå, skal kommunikeres. Lad medarbejderne forstå deres nye roller, så de fra starte kender deres rolle, når implementering skal udføres. Ved at skabe en forståelse for resultatet af projektet vil det være muligt at etablere en fælles tilgang og værktøjskasse til forandringen på tværs af virksomheden. Og ved at tænke implementering allerede fra starten af, vil forståelsen af projektets omfang, hvilke grupper der bliver berørt, og i hvor stort omfang, være langt mere håndgribeligt. Det vil være meget lettere at forudse udfordringer, og muligheden for at tage hånd om dem, inden de bliver til problemer for implementeringen af det færdige projekt.

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin

Kontakt LSV Group

LSV Group er specialiseret i at få forretningsstrategier til at gå i opfyldelse ved at optimere processer, gennemføre, implementere og lede forandringer med basis i LEAN Six Sigma værktøjskassen.
Konsulent-&-Raadgivning
Spar tid og penge ved at vælge et online kursus i LEAN Six Sigma. Fås som Yellow Belt, Green Belt og Black Belt-kurser målrettet dem, der ønsker selv at kunne administrere tidspunkter og tidsforbrug i studiet.
Vi tilbyder en række uddannelser indenfor LEAN Six Sigma, herunder Black Belt, Green Belt og Yellow Belt. Alle vores uddannelser er IASSC-certificerede, og du kan være sikker på, at du vil få den højeste kvalitet.