Tre tegn på curling-ledelse

Debatindlæg bragt på Finans.dk af Katrine Rohde, CEO i LSV Group

Sådan ved du, at virksomheden har udviklet en usund arbejdskultur

Jeg har tidligere omtalt, hvad jeg mener er en skræmmende udvikling i retning mod en curling-arbejds kultur, hvor ledere ”fejer og fjerner alle stenene” væk for medarbejderen.

I mit arbejde som konsulent og optimeringsekspert har jeg observeret tre træk, jeg mener viser, hvordan curling-kulturen folder sig ud på de danske arbejdspladser.

1. Lederen starter medarbejdersamtalen med at sige ”jeg føler” eller ”jeg mærker”….

Situationen udvikler sig fra at være en medarbejder-leder-relation til at have følelser på et familiært plan. Ved at gå ind i en ”jeg føler”-relation, udvisker vi den naturlige autoritet mellem medarbejder og leder. I stedet for at være forvalter af virksomhedens interesser bliver lederen en care-taker med en næsten moderlig/faderlig adfærd.

Hvis du er mor eller far i den ene samtale, så bliver det rigtig svært at stille krav og være autoritær i den næste samtale.

2. Når en medarbejder går ind til lederen og siger, at de TROR, at en kollega har det svært derhjemme….

Er det ikke positivt at drage omsorg for hinanden på arbejdspladserne?

Svaret er jo, selvfølgelig!

Men det er ikke lederens bord at rydde op i medarbejderens privatliv, ej heller at engagere sig i dette. Der er en stor forskel på at håndtere konkrete problemstillinger, fx hvis en medarbejder er stresset eller udviser tegn på alkoholisme, og så det konstant at fokusere på og omstille sig medarbejderens humørsvingninger og hvad der ellers i andre sammenhænge altid bliver lagt i kassen “privatlivets fred”.

Egentlig er det paradoksalt – mange medarbejdere er forargede over at chefen følger med på Facebook og andre sociale medier, eller når arbejdspladsen vil bestemme om der må ryges i arbejdstiden – men hvis et privat anliggende kan kaste lidt ekstra omsorg, fridage eller lempelser af sig, JA, så må chefen gerne blande sig. Jeg kan godt forstå hvis grænserne mellem de 2 roller er ved at være lidt utydelig for mange medarbejdere. 

Men det er IKKE en leders opgave at drage daglig personlig omsorg for en medarbejders private forhold som skilsmisse, flytning mv. Fagbevægelsen har med stor succes fået indført fleksordninger, omsorgsdage, feriefridage mm. Medarbejderen skal benytte disse ordninger til at håndtere private anliggender.

Men det er vigtigt at huske på, at selvom disse ordninger eksisterer, skal de stadig aftales og afstemmes med lederen, af hensyn til virksomhedens samlede planlægning og produktion. 

3. Når dagligt ”personale-fnidder” lander på den administrerendes direktørs bord….

Som jeg har været inde på i en tidligere artikel er der – ikke overraskende – sket et skred i, hvordan hierarkiet på arbejdspladserne fungerer. Jeg har i mit arbejde observeret, hvordan daglige personale problematikker lander på den administrerende direktørs bord.

Ja, direktøren skal selvfølgelig informeres, hvis der er tale om virksomheds kritiske personalesager, som skader virksomhedens omdømme eller image, eller kriminelle handlinger el. lign. Men direktøren er jo ikke blevet direktør for at løse konflikter mellem medarbejderne eller til at forholde sig til den enkelte medarbejders privatliv. Det er jo netop derfor, at han eller hun har en leder under sig. Virksomheden bliver simpelthen for curling-mindet, hvis hierarkiet ikke fungerer, og at rollefordelingerne ikke fungerer optimalt.

Jeg har oplevet HR processer der systematisk involvere direktionen i almene personale sager – det er et farligt skråplan.

Med disse tre træk, som jeg i min tid som konsulent, virksomhedsleder og optimeringsekspert, har erfaret, vil jeg gerne afslutte med at sige, at jeg ikke tror på, at det er medarbejderen selv, der har bedt om en curling-kultur eller at få magten på arbejdspladsen – faktisk mener jeg, at det er med til at give en mere stresset hverdag, at chefen er usynlig og ikke tager sit ledessesnæssige ansvar. Lederne har selv afgivet magten.

Og jeg vil også gerne understrege, at jeg naturligvis godt forstår, at der kan opstå ting i ens privatliv, som kan komme til at påvirke ens arbejde, og at det nogen gange har en så alvorlig karakter, at det ikke kan undgås at involvere arbejdspladsen, men det skal være undtagelsen – i reglen, som jeg oplever det i højere og højere grad er. 

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin

Kontakt LSV Group

LSV Group er specialiseret i at få forretningsstrategier til at gå i opfyldelse ved at optimere processer, gennemføre, implementere og lede forandringer med basis i LEAN Six Sigma værktøjskassen.
Konsulent-&-Raadgivning
Spar tid og penge ved at vælge et online kursus i LEAN Six Sigma. Fås som Yellow Belt, Green Belt og Black Belt-kurser målrettet dem, der ønsker selv at kunne administrere tidspunkter og tidsforbrug i studiet.
Vi tilbyder en række uddannelser indenfor LEAN Six Sigma, herunder Black Belt, Green Belt og Yellow Belt. Alle vores uddannelser er IASSC-certificerede, og du kan være sikker på, at du vil få den højeste kvalitet.