Vores arbejde med LEAN

LEAN handler primært om at kunne identificere og eliminere spild og ikke-værdiskabende aktiviteter i alle virksomhedens processer, services og produkter.

8 former for spild

Traditionel LEAN-tankegang arbejder med syv former for spild, men hos LSV Group anbefaler vi, at der tages højde for et ottende element nemlig ’talent’. Talent handler om, at man har de rette personer til det rette job. Det vil sige, at man ikke har personer ansat, som er hverken over- eller underkvalificerede. De otte spildtyper (waste), som vi arbejder med hos LSV Group, er:

Vi faciliterer og driver LEAN-projekter for vores kunder, og vores fornemmeste opgave er at stille alle de rigtige spørgsmål, så de otte elementer bliver blotlagt, og disse kan optimeres.

LEAN modellen

LSV Group faciliterer og gennemfører workshops i virksomheder, der kan sikre denne viden, så der er et grundlag at lave optimeringer ud fra. Vi anvender bl.a. LEAN-metoden, som består af fem faser, der skal gennemføres i kronologisk rækkefølge

Forventede resultater

Har virksomheder ikke tidligere gennemført procesoptimeringer med LEAN eller andre tunge metoder, er det vores erfaring af følgende resultater bør kunne opnås:

  • Effektivitet/produktivitet bør stige med 20 pct. for udvalgte processer, der ikke tidligere har gennemgået signifikante procesoptimeringsimplementeringer

  • Antal fejl og/eller klager bør falde med minimum 50 pct. inden for det første år, for ydelser eller produkter, der tidligere har skabt utilfredse ”kunder/brugere”, og hvor en håndtering ikke er effektueret endnu

  • Kunde OG medarbejdertilfredsheden bør stige med minimum 25 pct. over en to-treårig periode, som resultat af bedre arbejdsbetingelser

Har du spørgsmål til konsulentydelserne?

Telefon: +45 88 77 60 06

E-mail:  info@lsvgroup.com