Vores arbejde med Six Sigma

Six Sigma handler om at reducere fejl og variation i virksomhedens processer. Det gøres ved at finde frem til de kritiske X’er, der har betydning for den kvalitet, som virksomheden leverer til deres kunder.

Ligningen i Six Sigma er Y=f(x)

Y=f(x) handler grundlæggende om at fokusere og drive sin forretning ud fra variable målinger og dermed gå bort fra gennemsnit og procentberegninger, da ingen kunder føler eller oplever gennemsnit. Gennemsnit skjuler og udligner virksomhedens reelle performance, så ledelsen reelt ikke ved, hvad de leverer til deres kunder.

Six Sigma betyder frit oversat ”kapacitet” og er en måleskala i faste enheder, som fx Celsius, Isobar, Watt osv. Kapaciteten måles i enheden DPMO = Defects Per Million Opportunities, der er en indikation på, hvor høj en kvalitet din virksomhed leverer.

Stræben efter det mest optimale niveau er 3,4 fejl per en million mulige udførte opgaver, svarende til en kapacitet på 6 sigma – heraf navnet Six Sigma.

Har du spørgsmål til konsulentydelserne?

Telefon: +45 88 77 60 06

E-mail:  info@lsvgroup.com

Six Sigma

Hvilke X’er har størst betydning?
Når vores konsulenter arbejder med Six Sigma tager de udgangspunkt i de strategiske målsætninger, som virksomheden har og ud fra disse findes frem til, hvad der er vigtigt at måle på og have kontrol over.

Det er således virksomhedens strategiske målsætning, der er afgørende for de processer, der bliver arbejdet med, og hvilke målinger, der skal opstilles for at følge succesen med strategiimplementeringen.

Vi kigger på, hvilke X’er der har den største betydning for processens kvalitet og arbejder derefter videre med disse for at sikre mindre variation og mere kvalitet i virksomhedens output – for at opnå Six Sigma kvalitet.

Projekterne strukturerer vi med den internationalt anerkendte DMAIC-model. Du kan læse mere om DMAIC her.

Hvorfor måle the "Six Sigma way"?

Mange virksomheder måler i gennemsnit, men det kan ofte skjule vigtige fakta. Ved fx at måle via Six Sigma kommer du frem til nogle langt mere tydelige resultater.

Fx er det katastrofalt for vores drikkevand i Europa, fejloperationer samt for den europæiske flysikkerhed, hvis det ligger lidt under Six Sigma-kvalitet (3,4 fejl per en million muligheder). 

99% = 3,8 sigma

– Forurenet drikkevand 15 minutter hver dag

– 5.000 fejloperationer hver uge

– 2 daglige nødlandinger i større lufthavne

99,99967% = 68 sigma

– Forurenet drikkevand 1 minut hver 7. måned

– 1,7 fejloperationer hver uge

– 1 nødlanding hver 5. år i de større lufthavne