Business project management system

For at sikre os, at virksomhedens processer og ydelser leverer tilfredsstillende, benytter vi metoden Business Process Management System (BPMS) til at gennemgå processerne.

BPMS har til hensigt at identificere den eller de mest kritiske X’er i en proces og herefter indstille X’et korrekt og uden mulighed for at begå fejl, efter at forandringer er implementeret. Indstillingen af X’et sker ved hjælp af Poka Yoke, hvor et produkt eller ydelse bliver designet, så der ikke kan opstå fejl.

Denne form for fejlsikring ser vi mange eksempler på i vores dagligdag. SIM-kort er eksempelvis designet til at sidde på én måde. Men også biler advarer, når sikkerhedsselen ikke er spændt, osv. Alle processer kan fejlsikres, så der opstår mindst muligt spild, fejl og re-work, så vores kunder ikke bliver utilfredse.

Hos LSV Group bruger vi modellen til at sikre fuld forståelse og vedvarende kontrol, så kunden altid får den optimale oplevelse til den mindst mulige pris. Vi arbejder med BPMS ud fra ni simple og lavpraktiske opgaver fordelt i tre faser, der har til formål at finde frem til de X’er, vi skal optimere.

Hvorfor virker det så stærkt?

  1. Hver kerneproces og/eller kerneleverance får tilknyttet sin egen ”BPMS” (alle oganisationer har ca. 80 pct. færre processer end de tror – BPMS simplificerer hele leveranceapparatet)
  2. Hver BPMS får tilknyttet en ejer af leverancen (ved at eje en leverance – og ikke en service eller en opgave – løftes kompetenceniveauet automatisk)
  3. Hver ejer har ansvaret for at dagligt overvåge performance og månedligt eller kvartalsvis rapportere til ledelsen (når vi kigger på leverancer HVER dag og ikke kun, når de fejler eller i slutningen af måneden, kan vi undgå at skulle slukke ildebrande hele tiden)
  4. Hver performanceevaluering skal afstemmes med kundens forventninger (ved at evaluere på ”x”-niveau – og i henhold til kundernes krav og ønsker – kan ledelsen få ”synet tilbage”)
  5. Hver kunde (v. repræsentant) skal godkende leverancerne løbende (når kunderne løbende officielt godkender leverancerne imødegås de værste konflikter og den ødelæggende utilfredshed)
  6. Hver godkendelse skal deles og fejres