Hvad kan du forvente af et forløb med os?

Vi kan arbejde med alle niveauer i virksomheden.

Det er vores målsætning at vi sikrer leverancer indenfor

  1. Gladere kunder
  2. Mere tilfredse medarbejdere
  3. Højere indtjening

Læs mere om vores arbejdsmetoder nedenfor

Strategi


Procesoptimering


Kvalitets-og analyse værktøjer


Eksempel på en

overordnet proces

1. Kunden udtrykker et behov

Ændrede kundekrav

For store udviklingsomkostninger

Konstruktionsgranskning

For lang udviklingstid

Specifikke krav til brug af værktøjer som PPAP

2. Indledende møde

Hvad er behovet

Hvor mange ressourcer skal vi stille med

Hvor mange ressourcer stiller i med

Hvornår skal løsningen være implementeret

Hvordan strikker vi en løsning sammen

3. Effektuering af plan & forløb

On site eller off site

Individuel coaching eller klasserums-træning?

Påtager vi os projektlederrollen?

4. Opfølgning på forløb

Hvorvidt har vi leveret det lovede?

En opfølgning på yderligere eventuelle optimeringsmuligheder

Har du spørgsmål til hvordan vi arbejder

med virksomhedsoptimering eller andet? Ring til os på

+ 45 30 65 58 56

Vi tales ved!