Program eller porteføljestyring

Program- eller porteføljestyring er en oversigt over en organisations eller afdelings samlede projektaktiviteter. Den består af alle kommende og igangværende projekter og giver ledelsen mulighed for at kunne prioritere mellem projekterne. Det gør at de kan danne sig et samlet overblik og dermed bruge ledelseskræfterne der, hvor det er vigtigst.

I LSV Group driver vi de enkelte projekter i porteføljen efter Six Sigmas principper og følger i større eller mindre grad DMAIC-modellen.

Som en anden del af vores projektmodel – for at drive enkeltprojekter for vores kunder – indarbejder vi altid vores forandringsledelsesmodel i arbejdet. For at gennemføre programledelsen, som er en styring af projektporteføljen, arbejder vi efter tre principper. For der findes ikke én universel måde at gribe porteføljestyring an på.

Programledelse

Grundlæggende handler det om at have en fast og fælles måde i sin organisation til at udvælge, gennemføre og implementere sine projekter. Vores erfaring viser, at hvis tre principper bliver overholdt, øges succesraten betragteligt – se den gule boks.

3 principper til at øge succesraten

  1. Porteføljestyring skal afspejle organisationens udfordringer i relation til projektgennemførsel

  2. Porteføljestyring skal være pragmatisk, simpel og styres fra centralt hold. (Gerne i digitaliseret form, og med en grundig forundersøgelse, der sandsynliggør det mulige udbytte)

  3. Der skal være styr på de centrale elementer som…
  • Tydelig ledelsesopbakning. Hvis ledelsen står på mål for strategien, så skal de også stå på mål for porteføljen.
  • Governance-struktur. Der skal stilles en række konkrete minimumskrav til projektlederne, som de skal have styr på og kunne rapportere omkring deres projekter.
  • Der bør være en medarbejder, som har ansvaret for at følge op på alle projekter og lave den samlede rapportering med status for alle igangværende projekter.
  • Der skal også være klare beslutningsveje i forhold til, hvem der kan beslutte hvad om de enkelte projekter og om porteføljen.
  • Rapportering og værktøjer. Det behøver ikke være den store forkromede løsning. Ofte er et godt succesparameter for et nyt værktøj, at det skal være så åbenlyst nyttigt, at medarbejderne ser lyset inden for 15 sekunder.
  • … Og husk, at et værktøj eller en arbejdsgang kun er brugbar, hvis medarbejderne rent faktisk bruger den.