Kurser

Denne side er under udvikling.

For at få et tilbud på et kursus skal du kontakte os på info@lsvgroup.com

Få et overblik over hvilke type kurser vi tilbyder og få dem tilpasset til dit behov nedenfor.

Skal du have bygget på dine kompetencer?

Kan du få pladen fyldt ud hos LSV Group.

Projektleder på en dag

Få basisviden om hvad der forventes af en projektleder.

BPMS (Business process management system)

Kaizen kursus

5S og Standard Work

Flow kursus

Policy deployment

Basis FMEA træning

3 timers motivationskursus i brugen af FMEA

FMEA facilitatortræning

Grundlæggende FMEA forløb med faciliteringstræning

Virksomhedstilpassede FMEA kurser

Oplæring af virksomhedens medarbejdere i brugen af egne templates

Få din udviklingsproces i kontrol

Procesoptimering

Årsagsanalyse

5x why

Fiskeben, ishikawa, CE-analyse

Procesforståelse

Poka yoka

Hvordan bruger man “gates” og “milestones”?

MSA (Målesystemsanalyse)

Proces kapbilitets-studie

Forandringsledelse