Forandringsledelse

Et redskab til omstilling

Forandringsledelse er et redskab, der skal gøre en omstilling mere nærværende, håndgribelig og motiverende, så medarbejderne får mod på de nye muligheder, som forandringerne medfører. Og så er det et redskab til at imødegå usikkerhed og frustrationer på arbejdspladsen.

Forandringer er som udgangspunkt altid skræmmende for de involverede parter og kan betyde modstand, så derfor arbejder vi altid med forandringsledelse i vores ydelser.

Det betyder, at vi lægger stor vægt på at varetage de bløde elementer i en forandring, som fx kommunikation, hvilket virksomheder har en tendens til at underkende.

Vi sikrer, at de besluttede ændringer bliver implementeret på bedst mulig vis med størst mulig forståelse blandt medarbejdere og ledelsen.

Change Acceleration Process

Vi har udviklet en forandringskultur-model (CAP – også kendt som Change Acceleration Process), der tager højde for alle de stadier, en organisation typisk skal igennem for at opnå succesfuld forankring af strategiske projekter.

Vi arbejder med tre dimensioner: Rammen, det vil sige vilkårene for forandringerne, hastigheden, tidshorisont og forventede deadlines, samt mennesket, hvor der er fokus på at motivere og kommunikere til medarbejderne.

Indføring i projektplan

Modellens faser indføres i projektets projektplan og har lige så høj vægt som alle andre aktiviteter, der er planlagt. I modellens ”overgangsstadie” er det en fordel at have en ekstern konsulent med, da de ikke har politiske eller følelsesmæssige aktier i den modstand, der opstår og derfor bedre kan tilgå denne konstruktivt og objektivt.

Ramme

 • Sikre en total fornyelse af jobbeskrivelse
 • Sikre en synlig konsekvens og belønningsmodel
 • Sikre hurtig og effektiv kommunikation
 • Sikre praktiske læringsgrupper blandt medarbejderne
 • Sikre bløde KPI’er
 • Smartere organisering

Hastighed

 • Indbygge forandringledelses milepæle i den overordnede plan
 • Indbygge forskellige trænings set-up
 • Indbygge kvantitative delmål
 • Indbygge tid til modstand mod forandringer
 • Indbygge tid og plads til tre typer af modstand
 • Teknisk
 • Politisk
 • Kulturel

Mennesker

 • Udvikle mission og vision til forandringen 
 • Udvikle en elevatorsamtale for både succes og fiasko
 • Udvikle nødvendigheden af forandring
 • Udvikle en personlig evalueringsplan