Sådan arbejder vi med LEAN Six sigma

LEAN handler primært om at kunne identificere og eliminere spild og ikke-værdiskabende aktiviteter i alle virksomhedens processer, services og produkter.

8 former for spild

Traditionel LEAN-tankegang arbejder med syv former for spild, men hos LSV Group anbefaler vi, at der tages højde for et ottende element; nemlig ’talent’.

Talent handler om, at man har de rette personer til det rette job. Det vil sige, at man ikke har personer ansat, som er hverken over- eller underkvalificerede. De otte spildtyper (waste), som vi arbejder med hos LSV Group, er:

spild-model

Vi faciliterer og driver LEAN-projekter for vores kunder. Vores fornemmeste opgave er at stille alle de rigtige spørgsmål, så de otte elementer bliver blotlagt, og disse kan optimeres.

LEAN modellen

LSV Group faciliterer og gennemfører workshops i virksomheder. Disse workshops kan sikre denne viden, så der er et grundlag at lave optimeringer ud fra. Vi anvender bl.a. LEAN-metoden, som består af fem faser, der skal gennemføres i kronologisk rækkefølge

lean-model

Forventede resultater

Har virksomheder ikke tidligere gennemført procesoptimeringer med LEAN eller andre tunge metoder, er det vores erfaring af følgende resultater bør kunne opnås:

  • Effektivitet/produktivitet bør stige med 20 pct. for udvalgte processer, der ikke tidligere har gennemgået signifikante procesoptimeringsimplementeringer
  • Antal fejl og/eller klager bør falde med minimum 50 pct. inden for det første år, for ydelser eller produkter, der tidligere har skabt utilfredse ”kunder/brugere”, og hvor en håndtering ikke er effektueret endnu
  • Kunde OG medarbejdertilfredsheden bør stige med minimum 25 pct. over en to-treårig periode, som resultat af bedre arbejdsbetingelser

Vores arbejde med Six Sigma

Six Sigma handler om at reducere fejl og variation i virksomhedens processer. Det gøres ved at finde frem til de kritiske X’er, der har betydning for den kvalitet, som virksomheden leverer til deres kunder.

Ligningen i Six Sigma er Y=f(x)

Y=f(x) handler grundlæggende om at fokusere og drive sin forretning ud fra variable målinger. Dermed går man bort fra gennemsnit og procentberegninger, da ingen kunder føler eller oplever gennemsnit. Gennemsnit skjuler og udligner virksomhedens reelle performance, så ledelsen reelt ikke ved, hvad de leverer til deres kunder.

Six Sigma betyder frit oversat ”kapacitet” og er en måleskala i faste enheder, som fx Celsius, Isobar, Watt osv. Kapaciteten måles i enheden DPMO = Defects Per Million Opportunities. DPMO er en indikation på, hvor høj en kvalitet din virksomhed leverer.

model

Stræben efter det mest optimale niveau er 3,4 fejl per en million mulige udførte opgaver. Dette svarer til en kapacitet på 6 sigma – heraf navnet Six Sigma.

Six Sigma

Hvilke X’er har størst betydning?
Når vores konsulenter arbejder med Six Sigma, tager de udgangspunkt i de strategiske målsætninger, som virksomheden har. Ud fra disse, findes frem til, hvad der er vigtigt at måle på og have kontrol over.

Det er således virksomhedens strategiske målsætning, der er afgørende for de processer, der bliver arbejdet med. Det er også den som bestemmer, hvilke målinger der skal opstilles for at følge succesen med strategiimplementeringen.

Vi kigger på, hvilke X’er der har den største betydning for processens kvalitet og arbejder derefter videre med disse. Det gør vi for at sikre mindre variation og mere kvalitet i virksomhedens output – for at opnå Six Sigma kvalitet.

Projekterne strukturerer vi med den internationalt anerkendte DMAIC-model. Du kan læse mere om DMAIC hér.

Hvorfor måle the “Six Sigma way”?

Mange virksomheder måler i gennemsnit, men det kan ofte skjule vigtige fakta. Ved fx at måle via Six Sigma kommer du frem til nogle langt mere tydelige resultater.

Fx er det katastrofalt for vores drikkevand i Europa, fejloperationer samt for den europæiske flysikkerhed, hvis det ligger lidt under Six Sigma-kvalitet (3,4 fejl per en million muligheder). 

Forurenet drikkevand 15 minutter hver dag

5.000 fejloperationer hver uge

2 daglige nødlandinger i større lufthavne

Forurenet drikkevand 1 minut hver 7. måned

1,7 fejloperationer hver uge

1 nødlanding hver 5. år i de større lufthavne