Strategi og organisation

Strategi er det, der former hele organisationen og den retning, som alle medarbejdere arbejder i. Uden en strategi vil hver medarbejder arbejde uden overordnet formål, og vores kunder vil ikke kunne skelne os fra vores konkurrenter.

LSV Group assisterer direktionen med at gennemføre strategimøder for at få etableret en fremtidig retning, der er forenelig med markedstendenser og virksomhedens kapacitet.

Strategiarbejde med LSV Group tager udgangspunkt i de forandringer, som vi ved, en strategi vil medføre.

Vi har derfor bygget en model, der sikrer, at alle aspekter bliver gennemtænkt, inden der udstikkes nye mål. Husk, at rammerne og vilkårene skal være til stede, for at en strategi kan implementeres med succes. Ved at forholde os til disse elementer kan vi bygge en robust plan.

For at lykkes med strategiarbejdet er det vigtigt, at man tager højde for processerne, teknologien, der er til rådighed, og aktørerne i processen.

Eksempel