Effektmålinger & Business Cases

Et velgennemført projekt kræver to nøgleelementer; en solid business case og en dygtigt projektleder, der kan opsætte nogle gode effektmålinger, der viser projektets status og resultater.

En business case er en beskrivelse af en konkret udfordring i en virksomhed. En gennemarbejdet business case er afgørende, når der skal udvælges fremtidige optimerings- og forandringsprojekter. Business cases giver et kort og præcist overblik over det projekt, der bliver præsenteret og viser fordelene ved at gennemføre projektet og ulemperne ved ikke at gennemføre det.

LSV Group hjælper med at udarbejde business cases, der sikrer, at det projekt, der arbejdes på, bliver en succes. Vi hjælper med at lede projektet i henhold til business casen og med at lede alle elementer forbundet med de forandringer, der vil følge i fodsporene på et optimeringsprojekt. Vi vil være virksomhedens projektleders sparringspartner og rådgiver i den periode, projektet kører.

I forbindelse med udarbejdelsen af business casen kan det være en god ide at gennemføre effektmålinger, der sikrer, at udvælgelsen af projekter sker på baggrund af dokumenterede analyser.

Effektmålinger

Effektmålinger giver et tydeligt overblik over, hvor succesfuldt et projekt har været. Målingerne kan være mangeartede, men fælles er, at de skal sige noget om de forbedringer, der er opnået.

Nemt målbare forbedringer

 • Defect rate (hvor mange defekter en proces leverer)
 • Kvaliteten og effektiviteten af produkter og ydelser
 • Tilbageløb
 • Ressourcer involveret
 • Klager
 • Opfyldelse af kundekrav
 • Den enkelte medarbejders udnyttelsesgrad
 • NPS – Net Promoter Score (kundetilfredshedsmålinger)
 • Gennemløbstider (hvor hurtigt det går at levere en service/producere et emne)


Vanskeligt målbare forbedringer:

 • Kulturskifte
 • Medarbejderkompetencer
 • Image i markedet