LEAN Workout

LEAN Workout er et quick fix der holder, og som kan optimere dine processer med forventeligt mindst 20%. Målet er stort udbytte med lille indsats, og sammen med vores LEAN-konsulenter finder vi spild i processer, der ikke øger kundeoplevelsen.

LEAN Workout

Det er vist de fleste af os, der drømmer om, at vores problemer hurtigt kan fikses, eller at vi hurtigt kan lære noget. Det er dog ikke altid, at verden er skruet sammen på den måde – men i nogle tilfælde, er det faktisk muligt.
Hvis vi for eksempel ser på selvforsvar fra kampsportens verden, så er grundstenen den, at du skal kunne lære at forsvare dig selv, med mindst mulig træning.

Det mest effektive selvforsvar fungerer bedst, når du med mindst mulig træning kan forsvare dig selv. Det er lidt af den samme filosofi vi bruger, når vi laver en LEAN Workout. Der får du et stort udbytte med mindst mulig indsats.

Med støtte fra en af vores LEAN-konsulenter, går vi sammen med jer på jagt efter det spild, der er i processen, som ikke øger kundeoplevelsen. Og vi kan sammen med jer i løbet af blot 3 dage designe en ny proces, hvor det er vores erfaring at I forventeligt får mindst 20% forbedring.

Optimering af eksisterende processer + konkrete LEAN-værktøjer = undervisning med udgangspunkt i jeres konkrete udfordringer og en proces der er klar til implementering.

Hvad er inkluderet i prisen?

 • 2 timers opstartsmøde
 • 3 dages LEAN Workout (LWO)
 • 2 timers opfølgningsmøde

Har du spørgsmål til LEAN workout?

Telefon: +45 30 65 58 56

E-mail:  info@lsvgroup.com

Fordelene ved en LEAN Workout

 • Hurtige resultater og høj involvering af medarbejdere
 • Klarlægning af den eksisterende proces set med kundens øjne, som den håndteres på tværs af alle afdelinger i dag
 • Design af den langsigtede proces så alle deltagere i LWO får det samme billede af visionen for processen
 • Design af ny proces med udgangspunkt i de nuværende uhensigtsmæssigheder i den eksisterende proces
 • Katalog af indsatser som umiddelbart kan eksekveres og dermed skabe hurtige effekter for kunderne eller produktiviteten
 • Kickstart af arbejdet med kundefokus og forbedringer
 • Samarbejde og involvering af alle afdelinger i processen
 • Fjernet spild
 • Nedbragt fejl
 • Frigivet ressourcer
 • Optimeret processen
 • Re-designet processen
 • Fokus på den gode kundeoplevelse
 • Procesdesign der er klar til implementering
 • Forventeligt mindst 20% optimeret volumen

Køb LEAN Workout

Pris kr. 49.500,- excl moms
(kr. 61.750,- inkl. moms)

Bemærk prisen er eksklusiv forplejning og evt. ophold for instruktøren

Skriv på salg@lsvgroup.com for at bestille

6 skarpe om LEAN Workout

Her kan du få et indblik i hvorfor LEAN Workout er en god investering.

1. argument

VARIGE FORBEDRINGER OG ØGET HASTIGHED

En LEAN Workout – LWO tager udgangspunkt i, hvad der skaber værdi for kunden. Vi leder efter spild (waste), som er de i elementer i processen, der ikke tilfører værdi.

Det er en struktureret og systematisk metode, der sætter rammen for, hvordan man kan udvikle hurtige og vedvarende forbedringer i organisationens processer. Og den giver et imponerende hurtigt overblik.

2. argument

”HOLD DA OP – SER DET VIRKELIG SÅDAN UD?”

Lean Workouten er en meget visuel oplevelse. Processen bliver gen-skabt med med post-its, og som regel bliver alle vægge i lokalet inddraget til at visualisere flowet.

Det er virkelig en øjenåbner og det er altid interessant at se chefernes reaktion når de får gennemgået processen og de udfordringer den giver af en af nøglepersonerne. Det skaber altid et højt engagement og en stor villighed til at ændre processen.

3. argument

DER ER ALT FOR MANGE SILOER

Som konsulenter og undervisere oplever desværre alt for ofte, at der stadig bliver arbejdet meget i siloer.

De forskellige afdelinger ikke altid helt klar over hvad der sker før eller efter, de har udført deres egne opgaver. De kender heller ikke altid konsekvenserne ved fejl for kunderne eller de andre afdelinger.

4. argument

REFLEKSION OG VIDEN GØR EN LWO TIL EN EKSTREMT UDBYTTERIG PROCES.

LWO-processen starter med, at der stilles en specifik opgave, der er klart forankret i strategien.

Derefter identificeres de nøglepersoner og beslutningstagere, der skal involveres, og så indsamles den relevant data.

LEAN Workouten er en omhyggeligt orkestreret proces, der har til formål at fange al relevant information, prioritere, udvælge og omhyggeligt dokumentere det, så det resulterer i en realistisk og opnåelig handlingsplan.

5. argument

VI SÆTTER KUNDEN I FOKUS OG PROCESSEN I CENTRUM

Alle nøglefunktionerne og dermed dem som er eksperterne i processen og som har de bedst kvalificerede forbedringsforslag, bliver sat sammen i Workouten.

På den måde bliver vi i stand til at designe processen med det samme, når hele værdikæden er i spil på samme tid.

Der skal ikke bruges tid på at vente på svar fra den ene eller den anden, for alle er samlede i lokalet.

6. argument

EKSEMPEL FRA DEN VIRKELIGE VERDEN

Martin Holt, som er ekspert i at gennemføre vores LEAN-Workouts fortæller: ”Jeg oplevede en gang, at en af cheferne i virksomhed havde designet et nyt pakkebord til teamet på lageret for at gøre deres arbejde nemmere og meget effektivt.

Da pakkebordet var færdigt og teamet skulle til at arbejde på bordet, fungerede det overhovedet ikke. – Hvorfor? Fordi nøglepersonerne ikke var involveret i designet.

Chefen havde jo designet pakkebordet med den bedste intention, men han havde glemt at involvere nøglepersonerne som altid sidder inde med værdifuld ekspertviden der faktisk ofte ikke er kendt af ledelsen.

Grunden til at LWO virker så godt er at den i meget høj grad involverer nøglepersonerne, så det er deres ekspertviden, der danner grundlag for det nye procesdesign.”

Hvordan gør vi det?

En LWO består af en blanding af undervisning i teori og praktisk arbejde med den af de processer, som virksomheden ønsker at optimere. En LWO klarlægger den nuværende proces, designer den fremtidige proces og udarbejder indsatskataloget som ændrer processen fremadrettet. Lean tager udgangspunkt i kundens oplevelse af processen. Omdrejningspunktet er at fjerne spild i processen så alle trin i processen skaber værdi fra kundens perspektiv.

1. skridt
Indledende møde og gennemgang af processen og dennes succeskriterier. Gennemgang af eksisterende data og evt. opsætning af målinger 1 måned inden LEAN Workouten gennemføres.
2. skridt
3 dages workshop med involvering af mindst en nøglemedarbejder fra hver afdeling, der er involveret i processen.
3. skridt
Præsentation til ledergruppen af den nuværende proces og de medfølgende udfordringer. Design af den fremtidige proces samt godkendelse af indsatskataloget, så aktiviteterne kan sættes i gang umiddelbart efter afslutningen af LEAN Workouten.
4 skridt

Opfølgningsmøde 1 måned efter LWO med gennemgang af processen og de erfaringer og resultater, det har givet.