Hvad er LEAN workout?

LEAN Workout er et quick fix der holder, og som kan optimere dine processer med forventeligt mindst 20%. Målet er stort udbytte med lille indsats, og sammen med vores LEAN-konsulenter finder vi spild i processer.

Hvad går det ud på?

Det er vist de fleste af os, der drømmer om, at vores problemer hurtigt kan fikses, eller at vi hurtigt kan lære noget. Det er dog ikke altid, at verden er skruet sammen på den måde – men i nogle tilfælde, er det faktisk muligt.
Hvis vi for eksempel ser på selvforsvar fra kampsportens verden, så er grundstenen den, at du skal kunne lære at forsvare dig selv, med mindst mulig træning.

Det mest effektive selvforsvar fungerer bedst, når du med mindst mulig træning kan forsvare dig selv. Det er lidt af den samme filosofi vi bruger, når vi laver en LEAN Workout. Der får du et stort udbytte med mindst mulig indsats.

Med støtte fra en af vores LEAN-konsulenter, går vi sammen med jer på jagt efter det spild, der er i processen, som ikke øger kundeoplevelsen. Og vi kan sammen med jer i løbet af blot 3 dage designe en ny proces, hvor det er vores erfaring at I forventeligt får mindst 20% forbedring.

Optimering af eksisterende processer + konkrete LEAN-værktøjer = undervisning med udgangspunkt i jeres konkrete udfordringer og en proces der er klar til implementering.

Fordelene ved LEAN workout

 • Hurtige resultater og høj involvering af medarbejdere
 • Klarlægning af den eksisterende proces set med kundens øjne, som den håndteres på tværs af alle afdelinger i dag
 • Design af den langsigtede proces så alle deltagere i LWO får det samme billede af visionen for processen
 • Design af ny proces med udgangspunkt i de nuværende uhensigtsmæssigheder i den eksisterende proces
 • Katalog af indsatser som umiddelbart kan eksekveres og dermed skabe hurtige effekter for kunderne eller produktiviteten
 • Kickstart af arbejdet med kundefokus og forbedringer
 • Samarbejde og involvering af alle afdelinger i processen
 • Fjernet spild
 • Nedbragt fejl
 • Frigivet ressourcer
 • Optimeret processen
 • Re-designet processen
 • Fokus på den gode kundeoplevelse
 • Procesdesign der er klar til implementering
 • Forventeligt mindst 20% optimeret volumen